Our way of working


Consulting in high-risk environments

When working in challenging contexts it becomes more vital than ever to make the right decisions. Vesper provides consultants with extensive experience, knowledge and networks to enable our clients to make the right strategic decisions, based on the correct data and analysis. Our consultants have military or police backgrounds and many years experience of managing security operations.

Continued presence

Vesper´s continuous presence in those countries where we provide protection services allows us to access the latest information and apply a long term perspective to analysis and operations. Based on that, we are able to produce a threat assessment for each journey and activity. Our intelligence picture of the operational environment is founded on mapping of the actors in the region, their intentions, modus operandi and capabilities. Vespers’ operations are built around the frameworks and methods established during years of in-country experience and on knowledge of the local and national context. Our established local networks and real-time intelligence gathering allow our teams to carry out their tasks for our clients with a high degree of safety and security.

Shared vision

Before any journey, Vesper will analyze the local and regional security situation starting with any current hostile activity. The knowledge of how and why threats occur is important to be able to agree with the client on the operational parameters. Vesper will then brief on the operational environment, threat actors, risks, and give advice on cultural awareness issues, like gender, clothing and local customs. Prior to each journey Vesper provides checklists and clear directions.

Planning for the unknown

Vesper staff will be on site well in advance of the client’s arrival. We carry out reconnaissance, make all necessary preparations and stay with the client throughout their stay, up until the client’s flight home is in the air. Our ambition is to allow the client to go on with their business in a safe, calm and efficient manner, without being distracted by thoughts about their security arrangements. We also have the capacity to handle unexpected incidents of illness and accidents. We possess the local knowledge and experience of earthquakes and flooding, for example. All our staff are trained in first aid, several to an advanced level. Vesper also has the possibility to deliver customised briefing and training to a client before a journey.

Learn how to manage your own security

A comprehensive security operation in a high-threat environment takes many years to set up. Vesper has more than 20 years of collective experience of close protection in complex environments. This collective knowledge allows us to enable government authorities and companies to manage their own security. You will receive training and guidance from highly qualified experts and access to Vesper´s internationally recognized concept of operations.

Kunderfarenheter


Vesper är ständigt närvarande

Vespers ständiga närvaro på de platser där vi erbjuder skydd, ger oss både ett långsiktigt perspektiv och tillgång till den allra senaste informationen. Utifrån dessa utgångspunkter tar vi fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa. Vårt underrättelseläge bygger på en kartläggning av vilka hotaktörerna i regionen är, vilka intentioner de har och vilka handlingar de faktiskt utför. Vespers arbete baseras alltid på de ramverk och checklistor som vi grundat i vår långa erfarenhet på platsen. Genom våra solida nätverk och underrättelser som bygger på händelser i nuet, ger vi våra skyddspersoner vidsträckta möjligheter att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt.

Gemensam målbild

Före resan beskriver Vesper säkerhetsläget i regionen och på orten med utgångspunkt i den pågående konflikten. Sådan kunskap – om varför och hur risker uppstår – är viktig för att Vesper och skyddspersonen ska mötas kring en gemensam målbild för säkerhetsupplägget. Vesper beskriver den lokala miljön, aktuella hotaktörer m m, samt lämnar råd kring kulturell förståelse såsom genderperspektiv, klädsel, lokala sedvänjor och vad man bör undvika. Vesper lämnar en checklista och tydliga direktiv inför resan.

Vi planerar för att hantera det oväntade

Vespers personal finns på plats långt innan skyddspersonen anländer, vi rekognoscerar, förbereder och är med under hela besöket tills dess att planet lyfter för hemfärd. Vår ambition är att i alla situationer hjälpa skyddspersonen att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt, utan att behöva tänka på säkerhet. Säkerhetslösningen skräddarsys på plats för att möta de aktörsdrivna hoten enligt den aktuella hotbildsbedömningen. Men vi är även redo att hantera oväntade situationer såsom sjukdom och olycksfall. Vi har den lokala kännedomen och erfarenhet av exempelvis jordbävningar och översvämningar. All vår personskyddspersonal besitter befäst kompetens inom akutsjukvård, många till en mycket hög nivå.
Vesper kan också genomföra skräddarsydda utbildningar inför en resa.

Rådgivare i högriskmiljöer

På många platser i världen krävs senior erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå och Vesper erbjuder erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor. Våra säkerhetsrådgivare har både militär och polisiär bakgrund och lång erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.

Lär dig ta hand om ditt säkerhetsarbete

Ett fullgott personsäkerhetsarbete i högriskmiljö tar många år att bygga upp och Vesper har nästan 20 års samlad erfarenhet från detta. Genom kunskapsöverföring möjliggör vi för både företag och myndigheter att ta hand om sin egen säkerhet. Du får utbildning och vägledning från högt meriterade experter och Vespers koncept som är eftertraktat på den internationella marknaden.

We are Vesper.

Vesper Group was founded in 2004 and is a Swedish intelligence-based security company. We who work here have unique experiences from, among others, the Swedish Armed Forces Specialist Association, Säpo, MUST and the National Initiative. We have high-quality analysts, IT security experts and crisis and conflict managers. Vesper Group is certified according to ISO 18788, ISO 9001 and PSC-1. We are the second company in the world to be certified according to ICoCA, the International Code of Conduct Association.


Your name (required)

Email address (required)

Your message

Why we are called Vesper

Vesper is the Latin name for the brightly-lit evening star Venus. It is the first to be seen in the evening sky and the one who dies late at dawn. The myth says that the ancient Greeks believed that there were two different stars, and it took a long time before the Babylonians convinced them that it was one and the same star.
The story shows that what you think is not always correct. Vesper is the bright brilliant night star that can guide you right after all becomes obscure. Just like us at Vesper Group - an intelligence-based security company.


Info

Head office Vesper Group
Arenavägen 45
SE 121 77 Johanneshov,
Stockholm
Switchboard: +46 (0)8 400 25 400
E-mail: info@vespergroup.se