Vårt arbetssätt


Rådgivare i högriskmiljöer

På många platser i världen krävs senior erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå och Vesper erbjuder erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor. Våra säkerhetsrådgivare har både militär och polisiär bakgrund och lång erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.

Vesper är ständigt närvarande

Vespers ständiga närvaro på de platser där vi erbjuder skydd, ger oss både ett långsiktigt perspektiv och tillgång till den allra senaste informationen. Utifrån dessa utgångspunkter tar vi fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa. Vårt underrättelseläge bygger på en kartläggning av vilka hotaktörerna i regionen är, vilka intentioner de har och vilka handlingar de faktiskt utför. Vespers arbete baseras alltid på de ramverk och checklistor som vi grundat i vår långa erfarenhet på platsen. Genom våra solida nätverk och underrättelser som bygger på händelser i nuet, ger vi våra skyddspersoner vidsträckta möjligheter att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt.

Vi planerar för att hantera det oväntade

Vespers personal finns på plats långt innan skyddspersonen anländer, vi rekognoscerar, förbereder och är med under hela besöket tills dess att planet lyfter för hemfärd. Vår ambition är att i alla situationer hjälpa skyddspersonen att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt, utan att behöva tänka på säkerhet. Säkerhetslösningen skräddarsys på plats för att möta de aktörsdrivna hoten enligt den aktuella hotbildsbedömningen. Men vi är även redo att hantera oväntade situationer såsom sjukdom och olycksfall. Vi har den lokala kännedomen och erfarenhet av exempelvis jordbävningar och översvämningar. All vår personskyddspersonal besitter befäst kompetens inom akutsjukvård, många till en mycket hög nivå.
Vesper kan också genomföra skräddarsydda utbildningar inför en resa.

Gemensam målbild

Före resan beskriver Vesper säkerhetsläget i regionen och på orten med utgångspunkt i den pågående konflikten. Sådan kunskap – om varför och hur risker uppstår – är viktig för att Vesper och skyddspersonen ska mötas kring en gemensam målbild för säkerhetsupplägget. Vesper beskriver den lokala miljön, aktuella hotaktörer m m, samt lämnar råd kring kulturell förståelse såsom genderperspektiv, klädsel, lokala sedvänjor och vad man bör undvika. Vesper lämnar en checklista och tydliga direktiv inför resan.

Lär dig ta hand om ditt säkerhetsarbete

Ett fullgott personsäkerhetsarbete i högriskmiljö tar många år att bygga upp och Vesper har nästan 20 års samlad erfarenhet från detta. Genom kunskapsöverföring möjliggör vi för både företag och myndigheter att ta hand om sin egen säkerhet. Du får utbildning och vägledning från högt meriterade experter och Vespers koncept som är eftertraktat på den internationella marknaden.

Vårt arbetssätt


Vesper är ständigt närvarande

Vespers ständiga närvaro på de platser där vi erbjuder skydd, ger oss både ett långsiktigt perspektiv och tillgång till den allra senaste informationen. Utifrån dessa utgångspunkter tar vi fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa. Vårt underrättelseläge bygger på en kartläggning av vilka hotaktörerna i regionen är, vilka intentioner de har och vilka handlingar de faktiskt utför. Vespers arbete baseras alltid på de ramverk och checklistor som vi grundat i vår långa erfarenhet på platsen. Genom våra solida nätverk och underrättelser som bygger på händelser i nuet, ger vi våra skyddspersoner vidsträckta möjligheter att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt.

Gemensam målbild

Före resan beskriver Vesper säkerhetsläget i regionen och på orten med utgångspunkt i den pågående konflikten. Sådan kunskap – om varför och hur risker uppstår – är viktig för att Vesper och skyddspersonen ska mötas kring en gemensam målbild för säkerhetsupplägget. Vesper beskriver den lokala miljön, aktuella hotaktörer m m, samt lämnar råd kring kulturell förståelse såsom genderperspektiv, klädsel, lokala sedvänjor och vad man bör undvika. Vesper lämnar en checklista och tydliga direktiv inför resan.

Vi planerar för att hantera det oväntade

Vespers personal finns på plats långt innan skyddspersonen anländer, vi rekognoscerar, förbereder och är med under hela besöket tills dess att planet lyfter för hemfärd. Vår ambition är att i alla situationer hjälpa skyddspersonen att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt, utan att behöva tänka på säkerhet. Säkerhetslösningen skräddarsys på plats för att möta de aktörsdrivna hoten enligt den aktuella hotbildsbedömningen. Men vi är även redo att hantera oväntade situationer såsom sjukdom och olycksfall. Vi har den lokala kännedomen och erfarenhet av exempelvis jordbävningar och översvämningar. All vår personskyddspersonal besitter befäst kompetens inom akutsjukvård, många till en mycket hög nivå.
Vesper kan också genomföra skräddarsydda utbildningar inför en resa.

Rådgivare i högriskmiljöer

På många platser i världen krävs senior erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå och Vesper erbjuder erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor. Våra säkerhetsrådgivare har både militär och polisiär bakgrund och lång erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.

Lär dig ta hand om ditt säkerhetsarbete

Ett fullgott personsäkerhetsarbete i högriskmiljö tar många år att bygga upp och Vesper har nästan 20 års samlad erfarenhet från detta. Genom kunskapsöverföring möjliggör vi för både företag och myndigheter att ta hand om sin egen säkerhet. Du får utbildning och vägledning från högt meriterade experter och Vespers koncept som är eftertraktat på den internationella marknaden.

Vi är Vesper.

Vesper Group grundades 2004 och är ett svenskt underrättelsebaserat säkerhetsföretag. Vi som jobbar här har unika erfarenheter från bl a Försvarsmaktens specialförband, Säpo, MUST och Nationella Insatsstyrkan. Vi har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare. Vesper Group är certifierade enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1. Vi är det andra bolaget i världen att certifieras enligt ICoCA, International Code of Conduct Association.


Ditt namn (obligatorisk)

Epostadress (obligatorisk)

Ditt meddelande

Varför vi heter Vesper

Vesper är det latinska namnet för den klart lysande aftonstjärnan Venus. Det är den första som syns på kvällshimlen och den som slocknar sist i gryningen. Myten säger att de gamla grekerna trodde att det var två olika stjärnor och att det dröjde länge innan babylonierna övertygade dem om att det var en och samma stjärna.
Berättelsen visar att det man tror sig se, inte alltid stämmer. Vesper är den klart lysande aftonstjärnan som kan leda dig rätt när allt blir dunkelt. Precis som vi på Vesper Group – ett underrättelsebaserat säkerhetsföretag.


Info

Head office Vesper Group
Arenavägen 45
SE 121 77 Johanneshov,
Stockholm
Switchboard: +46 (0)8 400 25 400
E-mail: info@vespergroup.se