Vårt arbetssätt


Vad är mest skyddsvärt i din verksamhet?

Alla företag behöver ett tillräckligt skydd av sina mest kritiska tillgångar. Men vad måste skyddas och vad är en tillräcklig skyddsnivå? Svaret finns i en säkerhetsanalys. I den identifieras och värderas tillgångar såsom personal, information, materiell och immateriell egendom, liksom de skyddsåtgärder som omger dem. Därefter sker en kartläggning av alla tänkbara hot och möjliga angrepp mot tillgångarna samt identifiering och bedömning av hotaktörer. Sammantaget utgör detta den säkerhetsanalys som en bolagsledning utgår ifrån för att fastställa sin säkerhetsambition i förhållande till sin riskaptit. Säkerhetsanalysen utgör grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete.

Bakgrundskontroller

Vi utför bakgrundskontroller på personer och bolag där vi upptäcker ev. tidigare kriminalitet och går igenom ekonomisk situation m.m. Vi skannar också internet, öppna såväl som dolda källor för att eftersöka relevant information i ett ärende. Vi synliggör svårupptäckta kopplingar mellan olika bolag, bolag/personer och mellan olika personer.

Utredningar

Ofta är våra kunder villrådiga kring olika typer av problem i företaget och vill ha en snabb lösning eller en analys av vad som egentligen försiggår. Vi har lång erfarenhet av utredningar för att klara ut misstänkta oegentligheter och andra säkerhetsproblem och till vår hjälp har vi vassa IT-verktyg och erfarna analytiker. Vi kan göra IT-forensiska undersökningar i datorer och mobiltelefoner men även utföra traditionella brottsplatsundersökningar.

Få koll på kraven för din verksamhet

Säkerhetsskyddslagen innebär krav på förebyggande åtgärder som skyddar Sverige mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven har förändrats i takt med omvärlden och omfattar både myndigheter, kommuner och företag. Det finns skyldigheter för säkerhetskänslig verksamhet, krav på att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och att utföra SUA, säkerhetsskyddad upphandling på rätt sätt. Vesper kan trygga din verksamhet från början till slut genom våra experter som erbjuder stöd i form av skräddarsydd rådgivning, översyn, genomförande eller utbildning.

Vårt arbetssätt


Vad är mest skyddsvärt i din verksamhet?

Alla företag behöver ett tillräckligt skydd av sina mest kritiska tillgångar. Men vad måste skyddas och vad är en tillräcklig skyddsnivå? Svaret finns i en säkerhetsanalys. I den identifieras och värderas tillgångar såsom personal, information, materiell och immateriell egendom, liksom de skyddsåtgärder som omger dem. Därefter sker en kartläggning av alla tänkbara hot och möjliga angrepp mot tillgångarna samt identifiering och bedömning av hotaktörer. Sammantaget utgör detta den säkerhetsanalys som en bolagsledning utgår ifrån för att fastställa sin säkerhetsambition i förhållande till sin riskaptit. Säkerhetsanalysen utgör grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete.

Bakgrundskontroller

Vi utför bakgrundskontroller på personer och bolag där vi upptäcker ev. tidigare kriminalitet och går igenom ekonomisk situation m.m. Vi skannar också internet, öppna såväl som dolda källor för att eftersöka relevant information i ett ärende. Vi synliggör svårupptäckta kopplingar mellan olika bolag, bolag/personer och mellan olika personer.

Utredningar

Ofta är våra kunder villrådiga kring olika typer av problem i företaget och vill ha en snabb lösning eller en analys av vad som egentligen försiggår. Vi har lång erfarenhet av utredningar för att klara ut misstänkta oegentligheter och andra säkerhetsproblem och till vår hjälp har vi vassa IT-verktyg och erfarna analytiker. Vi kan göra IT-forensiska undersökningar i datorer och mobiltelefoner men även utföra traditionella brottsplatsundersökningar.

Få koll på kraven för din verksamhet

Den nya svenska säkerhetsskyddslagen innebär förebyggande åtgärder som skyddar Sverige mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven har förändrats i takt med omvärlden och den nya lagen omfattar både myndigheter, kommuner och företag. Här finns fr o m 2019 skyldigheter för säkerhetskänslig verksamhet och krav på att genomföra säkerhetsskyddsanalyser. Vesper kan trygga din verksamhet från början till slut.

EU:s dataskyddsförordning börjar gälla i maj 2018 och ställer nya krav på myndigheter, kommuner och företag som hanterar uppgifter om bl a anställda, medborgare, kunder och leverantörer. Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation GDPR, ställer stora krav på att ni skyddar sådana personuppgifter och Vesper kan säkra att uppgifterna hanteras på rätt.

Kunderfarenheter


Insiderstöld

Ett e-handelsbolag upptäckte att bolagets produkter av senaste modell såldes på populära sajter som Blocket och EBay. Bolaget misstänkte att det rörde sig om interna stölder, men inventering och system för lagerkontroll kunde inte stärka misstankarna om en ev. insiderbrottsling. Bolaget gjorde då en polisanmälan men någon misstänkt kunde inte pekas ut, eftersom man inte kunde visa att inbrott hade skett. Utredningen avskrevs några dagar efter att polisanmälan kommit in, med grunden ”spaningsuppslag saknas”.

Annonserna fortsatte att komma ut och bolaget kontaktade Vesper Group som genomförde en diskret utredning. Det framkom att bolaget saknade produkter till ett värde av drygt 80 miljoner kronor. Genom IT-forensisk analys, bevissäkring och spaning identifierade Vesper insidern samt medgärningsmän utanför företaget, s.k. målvakter, sålde produkterna vidare. Vesper samverkade med polisen och resultatet blev fällande domar för både gärningsmannen och medgärningsmännen.

Vesper såg också andra brister i bolagets säkerhetsarbete och efter en säkerhetsanalys fick man ett större strukturerat säkerhetsarbete på plats, som dessutom avsevärt minskade risken för insider-problematik.

Bedrägeri och trolöshet

Företaget som beskrivs har numera systematik kring sina bakgrundskontroller. De kostsamma problem som uppstod i detta fall hade kunnat undvikas.

En anställd i företaget fick ny tjänst som chef med egen budget för inköp av teknisk utrustning. Misstankar om oegentligheter uppstod först efter anställdas kritik mot chefens ledarstil och en del besvärande påpekanden. Efter en tid kom andra signaler på systematiskt utnyttjade och en intern granskning inleddes där misstankarna bekräftades, bl a genom spaning på chefens bostad. Efter polisanmälan skedde tillslag i bostaden där man fann utrustning, köpt genom företaget, till ett värde av drygt fem miljoner kronor. Chefen fälldes för trolöshet mot huvudman och avskedades.

Genom en bakgrundskontroll inför tillsättning av tjänsten skulle företaget ha upptäckt att personen hade en hög belåningsgrad, skulder och inkassokrav samt ett eget bolag med olämplig sidoverksamhet. Det hade lett till säkerhetssamtal och stopp i anställningsprocessen.

Genom erfaret stöd från Vesper får du koll på alla slags misstänkta oegentligheter i företaget. Vi kan säkra företagets anställningar och affärsåtaganden genom noggranna bakgrundskontroller samt minimera riskerna kring de anställdas resor.

Vi är Vesper.

Vesper Group grundades 2004 och är ett svenskt underrättelsebaserat säkerhetsföretag. Vi som jobbar här har unika erfarenheter från bl a Försvarsmaktens specialförband, Säpo, MUST och Nationella Insatsstyrkan. Vi har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare. Vesper Group är certifierade enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1. Vi är det andra bolaget i världen att certifieras enligt ICoCA, International Code of Conduct Association.


Ditt namn (obligatorisk)

Epostadress (obligatorisk)

Ditt meddelande

Varför vi heter Vesper

Vesper är det latinska namnet för den klart lysande aftonstjärnan Venus. Det är den första som syns på kvällshimlen och den som slocknar sist i gryningen. Myten säger att de gamla grekerna trodde att det var två olika stjärnor och att det dröjde länge innan babylonierna övertygade dem om att det var en och samma stjärna.
Berättelsen visar att det man tror sig se, inte alltid stämmer. Vesper är den klart lysande aftonstjärnan som kan leda dig rätt när allt blir dunkelt. Precis som vi på Vesper Group – ett underrättelsebaserat säkerhetsföretag.


Info

Head office Vesper Group
Arenavägen 45
SE 121 77 Johanneshov,
Stockholm
Switchboard: +46 (0)8 400 25 400
E-mail: info@vespergroup.se