2020-11-13

När vi håller utbildningar och lämnar rådgivning brukar det bli långa diskussioner och många frågor kring vem som blir en insider. Det finns inga exakta sanningar och 100-procentiga lösningar, men det finns många åtgärder som möjliggör upptäckt och som kan förhindra att en insider-situation uppstår.

Tekniska säkerhetssystem, registerkontroller och annan bakgrundsinformation är bra grundläggande verktyg, men det räcker inte. Problemet handlar främst om individer och mänskliga drivkrafter som i någon mån gäller oss alla. Det krävs alltid kontinuerlig mänsklig helhetsbedömning och en god säkerhetskultur för att förhindra eller upptäcka ett insider-angrepp.

Vem och varför?
En av grundstenarna är förståelse för vem som kan bli en insider och varför det sker:

  • Ett behov av att få stå i centrum en stund, bli lyssnad på. Kanske finns det en gryende bitterhet och behov av en stunds välbefinnande genom att få pysa ut sin frustration. Det kan i sin tur bli ett första steg mot illojala handlingar.
  • En självcentrerad personlighet som är känslig för kritik. Kanske upplever sig personen vara orättvist behandlad av arbetsgivaren; en befordran som gick personen förbi eller upplevd otillräcklig lönehöjning. Ett behov av att ”ge igen” kan uppstå.
  • En person i livskris eller besvärlig personlig situation. Det kan handla om relationsproblem, i familj eller släkt, svårigheter med privat ekonomi, alkohol- eller drogproblem och spelmissbruk. Det är situationer som gör en person sårbar och som kan leda till ett riskfyllt beteende på jobbet.
  • Personer som har sitt ursprung i en repressiv stat kan utsättas för hot. Den repressiva regimen kan försöka tvinga sina medborgare att spionera, med hot om reprimander mot familjen i hemlandet.

Vad kan man göra åt det?
En kombination av gott ledarskap och säkerhetskultur, samarbete mellan HR och säkerhetsavdelningen, utbildning, säkerhetssamtal och bakgrundskontroller är några av nycklarna till att förhindra och upptäcka ett insider-angrepp.

En arbetsgivare som medvetandegör sin personal om insiderproblematik skapar goda förutsättningar för den som utsätts för hot och tvång. Personen får då möjlighet att kunna berätta och få stöd och hjälp av arbetsgivaren, innan hen gått över gränsen.

Till sist, för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är säkerhetsprövningen och säkerhetsprövningssamtalet de enskilt viktigaste åtgärderna för att minimera risken för en insider. Men även för den som vill göra mer än en vanlig bakgrundskontroll finns det möjlighet att genomföra säkerhetssamtal inför en anställning och med uppföljning över tid.

Läs mer om våra bakgrundskontroller. 

Boka tid med Simon Häggblom så berättar vi mer om vad vi kan bistå med.

 


Problemet med en insider handlar om mänskliga drivkrafter som i någon mån gäller oss alla.