Vespers vd Erik Lewin medverkade under november månad vid polisregion Mitts medarbetardagar.

Vid tre tillfällen lyssnade drygt 1 400 av polisregionens medarbetare på Erik Lewins föredrag om terror, säkerhet och kulturell förståelse. Ett av citaten från utvärderingarna löd:

”Mycket givande föreläsning av Erik, bra ögonöppnare och medvetandegörande föreläsning som förbereder varje medarbetare att skapa en mental förberedelse och förståelse för den problematik vi kan möta. Lämnade nog ingen oberörd.”

De tre ämnen som Erik fördjupade sig i var:

  • Om terrorn drabbar oss – att förbereda sig.
  • Säkerhet är att förstå och se med andras ögon, ett kulturellt perspektiv.
  • Framtida hot, nya arenor och farhågor.

*Foto: Polisen