Grundläggande krav för personskyddsoperatörer

  • Skall vara svensk medborgare
  • Skall vara 25 år fyllda
  • Skall klara registerkontroll i säkerhetsklass 2
  • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
  • Erfarenhet från liknande säkerhetsarbete, minst 5 år. Exempelvis militär, polis (insatsverksamhet/piket med mera) eller andra säkerhetstjänster med taktisk funktion.
  • Godkänd personskyddsutbildning (kan genomföras efter att du klarat Vesper Groups uttagningar)
  • God fysisk och taktisk förmåga inklusive skytte och sjukvårdskunskaper

Uttagningsprocessen

Uttagningsprocessen består av två huvudsakliga delar. Del ett är en initial intervju för att vi ska kunna skapa en uppfattning om dig som sökande. Del två är en dag med skytte, sjukvård och fystester samt mer allomfattande djupintervjuer. Utöver de fysiska och taktiska krav som ställs lägger Vesper Group stor vikt vid personlig lämplighet och gott omdöme.


Fysiska krav

De fysiska kraven består i att på maximalt 32 minuter klara av följande moment:
1. Lyfta och bära en 90 kg tung medvetslös person 200 meter.
2. Tre varv vardera av:
– 15 gånger räckhäv
– 200 meter löpning
– 25 gånger hand-release burpees
– 200 meter löpning

Räckhäv och burpees får brytas ner i flera mindre set, exempelvis 3×5 räckhäv och 5×5 burpees.
Samtliga repetitioner måste dock vara genomförda innan nästa moment påbörjas.