Vespers vd föreläste hos polisregion Mitt

2019-12-12

Vespers vd Erik Lewin medverkade under november månad vid polisregion Mitts medarbetardagar.

Vid tre tillfällen lyssnade drygt 1 400 av polisregionens medarbetare på Erik Lewins föredrag om terror, säkerhet och kulturell förståelse. Ett av citaten från utvärderingarna löd:

"Mycket givande föreläsning av Erik, bra ögonöppnare och medvetandegörande föreläsning som förbereder varje medarbetare att skapa en mental förberedelse och förståelse för den problematik vi kan möta. Lämnade nog ingen oberörd."

De tre ämnen som Erik fördjupade sig i var:

  • Om terrorn drabbar oss – att förbereda sig.
  • Säkerhet är att förstå och se med andras ögon, ett kulturellt perspektiv.
  • Framtida hot, nya arenor och farhågor.

 


Erik Lewin föreläser hos polisregion Mitt. Foto: Polisen


Tryggare medarbetare genom kunskap och övning

2019-12-03

Ett trettiotal Sida-medarbetare har under november fått utbildning i akutsjukvård, brandsäkerhet, resesäkerhet samt agerande vid gisslansituationer, attentat och pågående dödligt våld.

Utbildningen och övningen är oerhört goda investeringar för ansvarstagande arbetsgivare där medarbetarna regelbundet reser till högriskländer. Även i den vanliga vardagen och vid resor till mindre farliga resmål är dessa kunskaper ovärderliga, det värsta kan ju tyvärr inträffa precis var som helst. Att veta hur man räddar andras och sitt eget liv skapar också trygghet hos medarbetarna.

Kontakta oss om ni vill höra mer om att trygga och investera i resande medarbetare: info@vespergroup.se


Övningsledare Johan Barvaeus och Joni Rääf, utbildningsansvarig i akutsjukvård syns på nedre bild till höger.