Tryggare medarbetare genom kunskap och övning

Ett trettiotal Sida-medarbetare har under november fått utbildning i…