Ett trettiotal Sida-medarbetare har under november fått utbildning i akutsjukvård, brandsäkerhet, resesäkerhet samt agerande vid gisslansituationer, attentat och pågående dödligt våld.

Utbildningen och övningen är oerhört goda investeringar för ansvarstagande arbetsgivare där medarbetarna regelbundet reser till högriskländer. Även i den vanliga vardagen och vid resor till mindre farliga resmål är dessa kunskaper ovärderliga, det värsta kan ju tyvärr inträffa precis var som helst. Att veta hur man räddar andras och sitt eget liv skapar också trygghet hos medarbetarna.

Kontakta oss om ni vill höra mer om att trygga och investera i resande medarbetare: info@vespergroup.se

 

*Övningsledare Johan Barvaeus och Joni Rääf, utbildningsansvarig i akutsjukvård syns på nedre bild till höger.