Det här gör vi.

Vi hjälper er att förebygga risk vid rekrytering och att upprätthålla hög integritet och regelefterlevnad hos nyckelpositioner över tid. Genom högkvalitativa bakgrundskontroller ser vi till att våra kunder slipper obehagliga överraskningar vid rekrytering eller vid ingående av affärspartnerskap.

Vi erbjuder olika nivåer av bakgrundskontroller och tar reda på rätt saker om den som ska kontrolleras givet krav och behov, med tillhörande beslutsunderlag för beställaren.

Våra kvalificerade bakgrundskontroller kan innebära att vi granskar privat- och bolagsekonomi, rättslig information såsom pågående och avslutade brott- och tvistemål samt vid särskilt behov; förehavanden på internet, inklusive diskussionsforum och sociala medier. Vi kan även bistå med verifiering av uppgivna meriter, referenser och utbildningar.

Färdigställd rapport levereras med en analys och rekommendation utifrån behov.Hur går det till?

Våra bakgrundskontroller hanteras av erfarna analytiker som finns tillgängliga för rådgivning och uppföljning. Varje kontroll handläggs av en och samma person och därmed skapas god kännedom om rapportinnehållet. Analytikern får både insikt och förståelse kan ge ett gediget stöd till beslutsfattare.

# Vi står till beställarens förfogande och kan skräddarsy alla delar av en kontrollprocess beroende på kundens behov, lagkrav och önskemål.

# Vi är snabba på leverans, levererar rapporter via en krypterad beställarportal lokaliserad i Sverige och besitter ett gediget nätverk runtom i världen.

Vår metodik och våra leveranser är kvalitetssäkrade enligt gällande lagstiftning såsom GDPR och andra integritetskrav.

Säkerhetsprövning

Den som genom anställning eller på annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska enligt säkerhetsskyddslagen säkerhetsprövas.

Våra erfarna analytiker bistår vid säkerhetsprövningens alla delar, från grundutredning i form av bakgrundskontroll till säkerhetsprövningsintervju.

Utifrån insamlad information presenteras en lojalitets-, pålitlighets- och sårbarhetsanalys för att säkerställa att rätt person anlitas för den tilltänkta positionen.

För dem som inte bedriver en säkerhetskänslig verksamhet för Sverige men vill göra mer än en bakgrundskontroll finns det möjlighet att genomföra säkerhetssamtal inför en anställning och med uppföljning över tid.


Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid  förklarar vi, självklart kostnadsfritt.

BOKA