Vad

Vesper skyddar företag och myndigheters personal och affärsverksamhet

Vesper skyddar företag och myndigheters personal och affärsverksamhet.

Vesper skyddar kundernas viktigaste värden och möjliggör verksamhet oavsett var i världen man befinner sig. Vi tryggar kunden innan säkerhetshoten inträffar genom att analysera, kontrollera och bygga upp stabil säkerhet. Vi kan utbilda, bygga upp systematisk säkerhet och ge råd när något är misstänkt eller när svåra saker inträffar.

Våra medarbetare är vår främsta styrka, med hög expertis, moral och alltid med kundens bästa för ögonen. Det är erfarna experter som erbjuder säkerhets- och utredningsarbete i Sverige och utomlands. Vi skyddar svenska och danska UD samt EU:s utrikestjänst i högriskländer.

Vår svenska säkerhetsrådgivning erbjuder utredningar, säkerhetsskydd, säkerhetsanalyser, personsäkerhetsprogram, krishantering, resesäkerhet och bakgrundskontroller.

Vi hjälper företag att undvika säkerhetsproblem såsom interna eller externa brott, incidenter, personalärenden och hot. Vi säkerställer att kunden är skyddad och att dess verksamhet och personal uppfyller alla krav, standards och normer.

Tjänster

PERSONSÄKERHET OCH RESESÄKERHET UTOMLANDS

Vi skyddar personer i några av världens farligaste länder. Vi finns där långt innan skyddspersonen anländer och rekognoscerar, förbereder och är med under hela vistelsen.

Läs mer →

PERSONSÄKERHET I SVERIGE

Våra personsäkerhetsprogram i Sverige skapar trygga ramar för personer i affärskritiska nyckelfunktioner.

Läs mer →

RÅDGIVNING OCH ANALYSER

Vi analyserar tillgångar och skyddsåtgärder, kartlägger tänkbara hot och angrepp samt identifierar och bedömer hotaktörer.

Läs mer →

BAKGRUNDSKONTROLLER

Slipp kostsamma överraskningar och säkerhetsproblem. Få koll på personer inför anställningar eller nya affärsrelationer.

Läs mer →

KRISHANTERING OCH UTREDNINGAR

Undvik skada på ekonomiska värden, personal och varumärke genom att vi analyserar och utreder.

Läs mer →

UTBILDNINGAR

Vi lär gärna ut det vi kan inom resesäkerhet, säkerhetsskydd, säkerhetsskyddad upphandling (SUA), företagsspionage och hostile environment awareness training (HEAT).

Läs mer →

Våra kunder

Start-up till storföretag

Vesper arbetar med startup-företag som vuxit från idé till ett världsomspännande affärsnätverk på mycket kort tid. Vi tar hand om säkerhetsåtgärderna vid en snabbexpansion som gör att bolaget växer tryggt och slipper risker.


Familjeföretag

Vesper arbetar med familjeföretag och stora bolag som funnits länge. Vi ser till att säkerhetssystemen håller för dagens hot, såväl personal som affär och produktion. Med regelbundenhet utbildar vi ledningar och personal i krishantering, hot och våld, resesäkerhet och säkerhetsskydd. Vi kontrollerar företag och personer innan samarbete inleds. Om något händer utreder vi och åtgärdar det.


Myndigheter

Vesper arbetar med myndigheter i Sverige och världen. När kundens arbete ska utföras i en högriskmiljö ser vi till att de kan fokusera på att genomföra sitt jobb, inte oroa sig för eller tänka på säkerheten. Vi utbildar och ger rådgivning kring säkerhetsskyddsfrågor så att det mest skyddsvärda förblir intakt och verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning.

Kundcase

Insiderstöld


Ett e-handelsbolag upptäckte att bolagets produkter av senaste modell såldes på populära sajter som Blocket och EBay. Bolaget misstänkte att det rörde sig om interna stölder, men inventering och system för lagerkontroll kunde inte stärka misstankarna om en ev. insiderbrottsling. Bolaget gjorde då en polisanmälan men någon misstänkt kunde inte pekas ut, eftersom man inte kunde visa att inbrott hade skett. Utredningen avskrevs några dagar efter att polisanmälan kommit in, med grunden ”spaningsuppslag saknas”.

Annonserna fortsatte att komma ut och bolaget kontaktade Vesper Group som genomförde en diskret utredning. Det framkom att bolaget saknade produkter till ett värde av drygt 80 miljoner kronor. Genom IT-forensisk analys, bevissäkring och spaning identifierade Vesper insidern samt medgärningsmän utanför företaget, s.k. målvakter, sålde produkterna vidare. Vesper samverkade med polisen och resultatet blev fällande domar för både gärningsmannen och medgärningsmännen.

Vesper såg också andra brister i bolagets säkerhetsarbete och efter en säkerhetsanalys fick man ett större strukturerat säkerhetsarbete på plats, som dessutom avsevärt minskade risken för insider-problematik.

Bedrägeri och trolöshet


Företaget som beskrivs har numera systematik kring sina bakgrundskontroller. De kostsamma problem som uppstod i detta fall hade kunnat undvikas.

En anställd i företaget fick ny tjänst som chef med egen budget för inköp av teknisk utrustning. Misstankar om oegentligheter uppstod först efter anställdas kritik mot chefens ledarstil och en del besvärande påpekanden. Efter en tid kom andra signaler på systematiskt utnyttjade och en intern granskning inleddes där misstankarna bekräftades, bl a genom spaning på chefens bostad. Efter polisanmälan skedde tillslag i bostaden där man fann utrustning, köpt genom företaget, till ett värde av drygt fem miljoner kronor. Chefen fälldes för trolöshet mot huvudman och avskedades.

Genom en bakgrundskontroll inför tillsättning av tjänsten skulle företaget ha upptäckt att personen hade en hög belåningsgrad, skulder och inkassokrav samt ett eget bolag med olämplig sidoverksamhet. Det hade lett till säkerhetssamtal och stopp i anställningsprocessen.

Referenser

Vi förstår att förtroendet för en säkerhetsleverantör är det viktigaste av allt och vi tillhandahåller gärna referenser från några av våra trygga kunder.

Kontakta oss för referenser

Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid så förklarar vi, självklart kostandsfritt.

Kontakta oss