Det här gör vi.

Inom alla våra verksamhetsområden har vi möjlighet att lära ut det vi kan. Det kan vara personal som får ny kunskap och förmåga att hantera sin säkerhet på ett bättre sätt. Det kan också vara företagets ansvariga som tar del av våra koncept och vår expertis i syfte att själva sedan kunna lära ut. Vi utbildar i hela landet och har ständigt pågående utbildningar inom resesäkerhet, säkerhetsskydd och SUA (säkerhetsskyddad upphandling), att motverka företagsspionage samt HEAT (hostile environment awareness training) och PDV-utbildning (pågående dödligt våld).Hur går det till?

Det tar många år att bygga upp ett fullgott personsäkerhetsarbete i högriskmiljöer i världen. Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet från detta. Genom utbildning kan vi möjliggöra för företag och myndigheter att ta hand om sin egen säkerhet. Du får utbildning och vägledning från högt meriterade experter och Vespers koncept som är eftertraktat på den internationella marknaden.

Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid så förklarar vi, självklart kostnadsfritt.

BOKA