Det här gör vi.

Självklart måste affärsverksamhet, personal och kritiska värden skyddas. Det går att stå stark när angreppen drabbar. Av erfarenhet vet vi att det säkerhetsfunktionen i ett företag kan vara i uppbyggnadsfas eller bestå av ett tillika-uppdrag med begränsad förmåga. Då stöttar vi genom att bygga upp systematisk säkerhet och lära ut hur man gör.

I vissa affärsverksamheter och samhällsuppdrag hanteras Sveriges säkerhet och arbetet måste ske enligt säkerhetsskyddslagen. Våra experter kan både utbilda och säkra att det går till på rätt sätt.Hur går det till?

Vi lägger grund för ett systematiskt säkerhetsarbete genom att analysera företagets tillgångar och skyddsåtgärder, kartlägga hot och angrepp samt identifiera och bedöma hotaktörerna.

Inom säkerhetsskyddslagens område hjälper vi er att göra säkerhetsskyddsanalyser och utföra SUA (säkerhetsskyddad upphandling) på rätt sätt. Vi lämnar rådgivning, gör översyner, genomför arbetet eller utbildar.

Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid så förklarar vi, självklart kostnadsfritt.

Kontakta oss