Vesper Group är ett helsvenskt underrättelsebaserat säkerhetsföretag, grundat 2004. Vi som jobbar här brinner för att hjälpa och trygga våra kunders personal och verksamhet, var de än befinner sig i världen.

Vi började med att skydda människor och verksamhet i några av världens farligaste högriskmiljöer, såsom Irak och Afghanistan. Det gör vi fortfarande, med gott resultat. Vi finns även i andra oroshärdar och riskfyllda regioner i världen, med ett gediget och gott rykte. Vesper var det andra bolaget i världen att certifieras enligt mycket höga krav från ICoCA, International Code of Conduct Association.

Förtroendet växte för oss. Med tiden kom förfrågningar om vi kunde hjälpa företag och organisationer i Sverige. De behövde stöd med att bygga upp systematisk säkerhet, krishantering, att utreda och skydda mot intrång, stölder, internbrottslighet, hot och våld mot personal eller att kontrollera personer och företag inför inför nya affärsrelationer och vid rekryteringar/nyanställningar.

Många nöjda kunder ville sedan lära sig mer om att hantera säkerhetsproblem och trygga sin personal och verksamhet genom utbildning. Så vi fortsatte med att tillgodose utbildningsbehov såsom resesäkerhet, HEAT (Hostile Environment Awareness Training) och krisövningar.

Vi brinner också för ett säkrare Sverige. De senaste åren – i takt med ökande och nya hot mot Sveriges säkerhet – och därmed krav från en ny säkerhetsskyddslagstiftning, har efterfrågan på säkerhetsskyddsuppdrag ökat. Våra experter utbildar, lämnar råd och stödjer främst statliga kunder.

Vi som jobbar på Vesper har unika erfarenheter och gedigen kompetens inom säkerhet, krishantering och säkerhetsanalys. Våra anställda kommer från Försvarsmaktens specialförband, Säpo, MUST och Polisen. Vi har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare. Vesper Group är certifierade enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1. Vi är det andra bolaget i världen att certifieras enligt ICoCA, International Code of Conduct Association.

Ledningen

Vesper Group grundades 2004 och är ett underrättelsebaserat säkerhetsföretag. Vi har unika erfarenheter från Försvarsmaktens specialförband, Säpo, MUST och Polisen. Vi har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare.

Regelefterlevnad och styrning

Vi ställer krav för att vara en uppskattad leverantör

Vi ställer mycket höga krav på oss själva och våra underleverantörer när det gäller regelefterlevnad, etisk standard och uppförande. Var vi än befinner oss i världen så agerar Vespers anställda enligt vår uppförandekod och gällande lagstiftning. Vi deltar aktivt i FN:s hållbarhetsarbete UN Global Compact och utformar både strategi och operativt arbete enligt FN:s globala principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhänsyn och antikorruption.

Vespers Code of Conduct

Först i Norden med certifiering för säkerhetsföretag

ICoCA, International Code of Conduct Association, är säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan. De säkerställer att säkerhetsföretag som är medlemmar i organisationen respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är aktiva, samtidigt som deras klienters intressen skyddas. Vesper var ett av de första medlemsföretagen tillika det första i Norden att bli ICoCA-certifierade.

Vespers Statement of Conformance

Möjlighet till whistleblowing och klagomål

Att tidigt upptäcka eventuella oegentligheter är viktigt för oss. Alla anställda, kunder och tredje parter kan inkomma med anonyma klagomål eller information om eventuella överträdelser. Vesper Whistleblowing Policy säkerställer att anställda kan rapportera utan att riskera repressalier. Via feedback@vespergroup.se  kommer du i direktkontakt med Vespers ledning och genom rapporteringstjänsten Lantero är det möjligt att anonymt rapportera försummelse eller dåligt uppförande. Om du farit illa genom Vespers agerande eller om det finns misstanke om att Vesper har brutit mot paragraferna i International Code of Conduct finns det också möjlighet att rapportera detta till ICoCA.

Vespers Whistleblow policy

Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid så förklarar vi, självklart kostnadsfritt.

Kontakta oss