Erik Lewin, CEO

Erik var och med utvecklade specialförbanden i Försvarsmakten i mitten av 90-talet och har nästan 20 års erfarenhet som officer och säkerhetsrådgivare i Mellanöstern, Centralasien men även i Sverige. Han har varit vd på Vesper Group sedan 2014 och var tidigare vd på säkerhetsföretaget 2Secure.

Björn Lysell, affärsområdeschef rådgivning och utredningar

Björn har mer än 30 års erfarenhet som polis, varav 24 år på Säkerhetspolisen. Han har bl a arbetat med kontraspionage, säkerhetsskydd och kontraterrorism. 2011 blev Björn vice vd och senare också vd på IT-säkerhetsföretaget Bitsec. Han har arbetat på Vesper Group sedan början av 2017.

Richard Möller, affärsområdeschef personsäkerhet

Richard har en gedigen 18-årig karriär som officer i Försvarsmakten, där han arbetat vid specialförband och med underrättelsetjänst. Han har haft ett flertal stationeringar i högriskländer runtom hela världen och har arbetat på Vesper Group sedan årsskiftet 2017.

Sirpa Franzén, kommunikationschef

Sirpa har bl a tjänstgjort på Sveriges ambassader i Moskva och Helsingfors. Från 2006 arbetade hon i Försvarsmakten, för att sedan bli presschef på Säkerhetspolisen 2011-2016. Sirpa började arbeta på Vesper Group 2017 och var dessförinnan presschef på E.ON.

Camilla Segell, CFO

Camilla är en erfaren finans- och ekonomichef och hon har drygt 20 års erfarenhet från bl a medicinteknik-, media- och musikbranschen. Hon har arbetat på Vesper Group sedan 2017.

Regelefterlevnad och styrning

Vi ställer krav för att vara en uppskattad leverantör

Vi ställer mycket höga krav på oss själva och våra underleverantörer när det gäller regelefterlevnad, etisk standard och uppförande. Var vi än befinner oss i världen så agerar Vespers anställda enligt vår uppförandekod och gällande lagstiftning. Vi deltar aktivt i FN:s hållbarhetsarbete UN Global Compact och utformar både strategi och operativt arbete enligt FN:s globala principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhänsyn och antikorruption.

Här kan du ta del av Vespers Code of Conduct Record

Först i Norden med certifiering för säkerhetsföretag

ICoCA, International Code of Conduct Association, är säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan. De säkerställer att säkerhetsföretag som är medlemmar i organisationen respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är aktiva, samtidigt som deras klienters intressen skyddas. Vesper var ett av de första medlemsföretagen tillika det första i Norden att bli ICoCA-certifierade.

Här kan du ta del av Vespers Statement of Conformance

Möjlighet till whistleblowing och klagomål

Att tidigt upptäcka eventuella oegentligheter är viktigt för oss. Alla anställda, kunder och tredje parter kan inkomma med anonyma klagomål eller information om eventuella överträdelser. Vesper Whistleblowing Policy säkerställer att anställda kan rapportera utan att riskera repressalier. Via e-postadressen feedback@vespergroup.se kommer du i direktkontakt med Vespers ledning och genom rapporteringstjänsten Lantero (https://www.lantero.se/reporting/vesper) är det möjligt att anonymt rapportera försummelse eller dåligt uppförande. Om du farit illa genom Vespers agerande eller om det finns misstanke om att Vesper har brutit mot paragraferna i International Code of Conduct finns det också möjlighet att rapportera detta till ICoCA.

Här kan du ta del av Vespers Whistleblow Policy

Vi är Vesper.

Vesper Group grundades 2004 och är ett svenskt underrättelsebaserat säkerhetsföretag. Vi som jobbar här har unika erfarenheter från bl a Försvarsmaktens specialförband, Säpo, MUST och Nationella Insatsstyrkan. Vi har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare. Vesper Group är certifierade enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1. Vi är det andra bolaget i världen att certifieras enligt ICoCA, International Code of Conduct Association.


Ditt namn (obligatorisk)

Epostadress (obligatorisk)

Ditt meddelande

Varför vi heter Vesper

Vesper är det latinska namnet för den klart lysande aftonstjärnan Venus. Det är den första som syns på kvällshimlen och den som slocknar sist i gryningen. Myten säger att de gamla grekerna trodde att det var två olika stjärnor och att det dröjde länge innan babylonierna övertygade dem om att det var en och samma stjärna.
Berättelsen visar att det man tror sig se, inte alltid stämmer. Vesper är den klart lysande aftonstjärnan som kan leda dig rätt när allt blir dunkelt. Precis som vi på Vesper Group – ett underrättelsebaserat säkerhetsföretag.


Info

Head office Vesper Group
Arenavägen 45
SE 121 77 Johanneshov,
Stockholm
Switchboard: +46 (0)8 400 25 400
E-mail: info@vespergroup.se