2019-11-26

Vesper Group deltog på International Code of Conduct Association, ICoCA:s årsmöte i Genève häromveckan. Där avhandlades typiska årsmötesfrågor såsom årsberättelse, budget och medlemsfrågor, men på programmet stod även paneldiskussioner och workshops i olika ämnen.

Workshopen ”Towards Shared Responsibility: The Role of Clients”, bjöd på diskussioner om kundernas ansvar. I den deltog både stora bolag och organisationer som berättade om sina processer för besiktning av företag de köper tjänster av, helt enkelt för att deras största risker ofta är kopplade till underleverantörer. De menade att säkerhetsföretag som klarat ICoCA-certifiering visar att de är ansvarstagande aktörer, oavsett hur komplexa miljöer de verkar i. Som en av talarna uttryckte det:

– En ICoCA-certifiering garanterar oss som kunder att företaget inte bara gör det som är tillåtet enligt lag, utan också förhåller sig till vad som är etiskt rätt.

Men samtalen handlade också om att utmaningarna fortsatt är många. Framför allt finns ett behov av att informera kunder om vikten av att genomföra due diligence, alltså företagsbesiktning av sina underleverantörer och samtalen rörde sig även kring ICoCA:s roll i denna process.

Privata säkerhetsföretag har förstås ett ansvar att informera marknaden om hur viktigt det är att säkerställa att de använder sig av ansvarstagande företag. Riskerna är nämligen stora om kunderna enbart väljer leverantörer utifrån lägsta pris. Det är inte bara kunderna som kan drabbas, utan även de människor som lever i de ofta riskfyllda och komplexa miljöer där säkerhetstjänsterna utförs.

 


Foto: ICoCA