Repressiva regimer - ett hot på jobbet och resan?

2024-04-16 Vespers seniorkonsult Pia Westerlund är statsvetare med över 25 års…


Vesper Group rekryterar Anna Stålsby

2024-01-22 Vesper Group har rekryterat underrättelsechefen Anna Stålsby och…


Terrorhotet och det försämrade säkerhetsläget i Sverige

2023-11-28 Vespers senaste event gästades av Magnus Ranstorp, docent och…


Föredrag om säkerhetssituationen i Europa

2023-10-26 Folksam har under cybersäkerhetsmånaden oktober utbildat och upplyst…


Mångfacetterade hot mot Sverige

2023-08-30 Under Almedalsveckan i somras deltog Vesperknutne Gunnar Karlson i…


”Det är bråttom nu” – vårmingel på tema Ryssland

2023-05-31 Gudrun Persson, docent och forskningsledare på Totalförsvarets…


Allvarligt läge: kommentarer till Must, Säpo och FRA:s årsrapporter

2023-03-03 Sveriges underrättelse- och säkerhetstjänster har nu lämnat sina…


Över 100 sökande till taktisk responsenhet

2023-02-27 Antagningstesterna till Vespers taktiska responsenhet på OKG,…


Qnet event – med förhoppning om fler kvinnor till branschen

2023-01-30 Som sponsor till nätverket Qnet fick Vesper Group möjligheten att…


Granskningssystemet för utländska direktinvesteringar

2022-11-29 Vid Vespers höstmingel om utländska direktinvesteringar var en av de…