Grönt datacenter med säkerhet i världsklass

2019-09-12

Vår kund EcoDataCenter i Falun är ”världens grönaste datacenter”, men inte nog med det. Anläggningen tar också höjd för säkerhet i världsklass.

Några exempel är det eldbeständiga korslimmade trävirket som man bygger hallarna med, liksom olika typer av infartshinder och tuffa behörighetskontroller.

Både den fysiska säkerheten och informationssäkerheten är oerhört viktiga för att kunna garantera att kundernas information hos EcoDataCenter är trygg. Detta arbete genomsyrar alla detaljer och Vespers experter har tillsett att EcoDataCenter uppfyller alla krav som den nya säkerhetsskyddslagen ställer.

Att ställa diagnos på säkerhetsläget i affärsverksamheten och ge handfast utbildning, manualer och rådgivning är Vesper bra på. Läs mer om vår kund EcoDataCenter, som fått stöd av våra erfarna konsulter.

 


Resesäkerhet, gisslan- och attentatsituationer

2019-08-23

Trafikolyckor, jordbävningar, attentat och gisslansituationer är något som många arbetsgivare måste förhålla sig till att personalen kan drabbas av. Man kan förstås aldrig förutse när det värsta kommer att inträffa, men man kan se till att medarbetarna är förberedda.

I slutet av sommaren har vi utbildat vi ett femtiotal personer i resesäkerhet, akutsjukvård och pågående dödligt våld (PDV), hur man agerar vid attentat, gisslantagning och andra svåra konfliktsituationer. Vad ska man undvika och hur förbereder man sig? Om det värsta händer: hur ska man agera, fly, ta skydd, slå tillbaka, hjälpa och informera?

Det har varit mycket givande och uppskattade dagar för både kursdeltagare, utbildare och instruktörer. Alla har lämnat utbildningen väl rustade för att ge sig ut på tjänsteresa eller i den vanliga vardagen, med tips och råd för att minska sårbarheter och bli mer streetsmart på resan samt kunskap om hur man agerar när liv och hälsa står på spel.


Lägesrapporter avseende Hong Kong

2019-08-20

Ingen kan förutspå utvecklingen i Hong Kong, men allt pekar på att situationen med oro och demonstrationer på gatorna kommer att dra ut på tiden.

Stora geopolitiska värden står på spel och företag med verksamhet i regionen gör klokt i att noga följa utvecklingen och förbereda sig för olika scenarier. Just nu levererar vi skräddarsydda lägesrapporter till ett flertal kunder, där vi bedömer läget och lämnar råd och rekommendationer. Allt i syfte att förbereda och förbättra säkerheten för både personal och affärsverksamhet.

Några av rubrikerna i våra rapporter:

  • Exeucitve Summary
  • Weekly headlines
  • Coming demonstrations
  • General situation
  • Impact on business
  • Travel and Security Alerts
  • Business recommendations


Vespers vd gästade P4 Extra

2019-05-17

Vespers vd Erik Lewin var Dagens gäst i P4 Extra den 16 maj, ett intressant samtal som handlade om hans unika erfarenheter i arbete för att trygga och skydda andra.
Erik Lewin berättade om sin bakgrund som officer i specialförbanden och som säkerhetsrådgivare i Mellanöstern. Samtalet handlade också om att leva med hemlig identitet och om att vara mitt i en terroristattack.

Lyssna på en kortare version av intervjun här.


Brittisk säkerhetspragmatism länkar privat och offentlig sektor

2019-04-08

Vespers vårmingel gästades av brigadgeneralen Paul Gibson, ordförande för den brittiska intresseorganisationen SCEG, Security in Complex Environments Group. Han har arbetat i militära insatser i Irak, Kosovo, Bosnien och Sierra Leone och varit chef för det brittiska militära kontraterrorarbetet. Han leder SCEG sedan 2012 och är en uppskattad kommentator i försvars- och säkerhetsfrågor i bl a brittiska Times och BBC.

Efterfrågat och fullsatt vid Paul Gibsons föredag.

Så skapades SCEG

Vad är SCEG och varför? Paul Gibson berättade om några av de grova övergrepp som begicks av en del privata säkerhetsföretag efter 2003, främst i Irak. Den brittiska regeringen förstod att något måste göras och lagstiftning ansågs vara en klumpig lösning som inte skulle lösa problematiken fullt ut. De valde att engagera branschen och uppmuntra säkerhetsföretagen att jobba för en högre industristandard och benchmarking. Efter en officiell anbudsprocess 2011 fick SCEG uppdraget att vara regeringens partner för att skapa branschstandarder.

Gibson agerar genom sin roll i SCEG som säkerhetsföretagens gemensamma representant, vilket underlättar myndigheternas kommunikation med den privata säkerhetssektorn och bidrar till ökad förståelse och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Han uppmanade beslutsfattare att tänka mer kreativt kring möjligheterna att använda den privata säkerhetssektorn för att möta samhällets svåra situationer.

- Det händer att man fastnar i en moralisk diskussion där myndigheter anses ha ett ”högre och finare syfte” och de privata företagens enda målsättning anses vara att göra vinst. Men den förutfattade meningen blir ett onödigt hinder för samarbete mellan två parter som har samma drivkraft och mål för ögonen - att göra gott genom ökad trygghet och säkerhet, menade Gibson.

Radikaliseringens konsekvenser

Britternas historia har gett dem ett globalt perspektiv på säkerhetsproblematik, samtidigt som man anammat lokala säkerhetslösningar. Dagens situation med stora flyktingströmmar till Sverige har britterna haft länge. Likaså hotet från terrorism, där britterna har många års erfarenhet men där länderna idag har mer liknande situationer.

- En av vår tids absolut största utmaningar är radikaliseringen, sa Paul Gibson. Vi har inte tillräcklig förståelse för hur radikalisering av människor i demokratiska miljöer sker och kan heller inte överskåda hur långsiktiga och omfattande konsekvenserna blir av de politiska beslut vi fattar idag.

Prispress hotar hög kvalitet

Han uttryckte kritik mot den prispress som ofta sker vid upphandlingar av säkerhetslösningar. Att certifiera ett företag mot internationellt erkända standarder tar både tid och pengar. Sådana företag är SCEG trygga med att rekommendera som bra, robusta och med högkvalitativ leverans till sina kunder. Det minskar risk både för kunder och tredje part. Men dessa certifierade företag kan inte priskonkurrera med billigare ocertifierade företag. Gibson använde det brittiska talesättet för otillräcklig betalning för kvalitetstjänster:

- ”If you pay peanuts you will get monkeys.”

Gibson menade också att den privata sektorn är en outnyttjad resurs i det inhemska samhället och pekade på att det är den som formulerar avtalen som har makten att bestämma vad de vill ha, vem de vill ha och hur de vill ha det. Han avslutade med att beskriva vikten av bygga relationer, ändra lagstiftning och skriva policys innan något händer:

- Det är bra att förbereda sig i god tid. Då finns möjligheten på plats att ta stöd av de privata företagen den dag en incident eller större kris inträffar igen.

Vesper Group blev 2018 det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i SCEG: https://www.sceguk.org.uk/


Vesper Group säljer cybersäkerhetsverksamheten till Nixu

2019-03-18

Vespers cybersäkerhet är en stark, välmående verksamhet som började som en start-up inom företaget och är i en expansiv fas. Det innebär att den behöver få växa i en företagsmiljö som erbjuder möjligheter till ett helhjärtat fokus på cybersäkerhet. Därför säljer Vesper Group verksamheten till det europeiska och renodlade cybersäkerhetsföretaget Nixu.

- Vespers cybersäkerhet har varit en framgångssaga som på drygt fyra år av organisk tillväxt blivit en uppskattad och efterfrågad leverantör. Inom ägargruppen anser vi att det är rätt läge att nu låta verksamheten få optimala förutsättningar att ta nästa stora kliv, genom att få en företagsmiljö som fokuserar på enbart cybersäkerhet, säger vd Erik Lewin.

Cybersäkerhetsverksamheten kommer under april månad att uppgå i Nixu och all personal och kunder erbjuds att följa med. Alla partnersamarbeten kommer att fortsätta inom ramen för Nixus verksamhet. För befintliga kunder förändras enbart de bolagsmässiga kontaktytorna. En av kundfördelarna är att möjligheterna till utökade tjänster blir större genom Nixus erbjudande.

- Nixu stärker genom förvärvet sitt erbjudande och sina förmågor ytterligare. Vi har en unik möjlighet att som cybersecurity partner hjälpa våra kunder att säkra sin digitalisering i en tid med ständigt ökande samhällshot och cybersäkerhetsrisker, säger Nixus Björn-Erik Karlsson, Market Area Leader Sweden.

Cybersäkerhetsdelen på Vesper har funnits sedan 2014 och har en stark förmåga genom kombinationen av mänsklig specialistkompetens och vassa dataverktyg.

- Vesper Group kommer fortsatt att kunna erbjuda och förmedla tjänsterna genom ett tätt samarbete med Nixu, säger Erik Lewin.


Säkra städer vid terrorangrepp

2019-02-22

Det fullsatta eventet "Keeping cities safe" på Brittiska ambassaden fokuserade på kunskap, utveckling och ökad förmåga att förhindra terror. Både brittiska och svenska myndigheter och företag delade med sig av kunskap och erfarenheter.

Poliskommissarien Ian Bond arbetar på flygplatsen Heathrow
där 80 miljoner personer årligen passerar, de flesta helt vanliga turister
eller affärsresenärer på väg till England eller en annan destination i världen.
Men för honom är dessa vanliga resenärer snarast ”i vägen” – eftersom hans
arbete som går ut på att hitta och motverka potentiella terrorister.

Poliskommissarie Ian Bond från Counter Terrorism Command, Heathrow

Framgång genom underrättelser,
samarbete och teknologi

Ian Bond har lång erfarenhet från säkerhets- och kontraterrorarbete på olika platser i London och han sammanfattade framgångsfaktorerna i tre koncisa punkter: underrättelser, samarbeten och teknologi. Företag och myndigheter måste arbeta och öva tillsammans för att dra nytta av både politiska strategier, företagsinnovationer och kunskap:

- Alla har en roll att spela, hela världen över, sa Ian Bond med eftertryck.

Ovärderlig kunskap
genom kameraövervakning

Under sitt föredrag berättade han återkommande om den möjlighet som övervakningskameror tillfört polisarbetet. Uppföljningen och kartläggningen av gärningsmännen och deras tillvägagångsätt i terrorattacker såsom Westminster Bridge, Borough Market och vid popkonserten i Manchester har varit ovärderlig. Brittisk polis har därigenom kunnat följa och gripa gärningsmän samt gå baklänges i förövarens spår, allt för att utveckla sina egna strategier och taktiker.

Tio års utveckling av
svensk taktik

Jonas Hysing från polisens nationella operativa avdelning knöt an ur ett svenskt polisperspektiv och berättade om utvecklingen för att möta terrorangrepp sedan dådet på Bryggargatan 2010. Regeringens strategi mot terrorism är nu implementerad i det praktiska polisarbetet och man har identifierat att kunskap, förmåga, erfarenhet och attityd är några av huvudnycklarna för att bli framgångsrik. Hysing berättade om ett tankeväckande besök i Storbritannien:

- “It won’t happen on my watch!” är attityden hos obeväpnade bobbies, sa Jonas Hysing, och menade att den idag även finns i svensk tappning.

Han sa att inställningen till hur svensk polis bemöter en
potentiell terrorattack har förändrats mycket, både för att slå tillbaka mot en
angripare och för att skydda allmänheten. Även utrustning och sättet att se terrorattacker
som nationella och inte bara regionala, var en utveckling som han beskrev.

Rostmönstrade
hållbara pollare

Nya fysiska skyddsmöjligheter visades också upp av brittiska
företag under dagen, bland annat pollare som utvecklats med ett hållbart miljötänk
samt design som inte skapar onödig oro. Rostmönstrade pollare som smälter in i
en gammal stadsmiljö med vackra röda fasader var ett exempel.


Perspektiv på svensk säkerhet

2019-01-17

Vesper Group  var tillsammans med Säkerhetsbranschen på plats under Folk och Försvars rikskonferens 2019. Samtalen handlade om hur omvärlden direkt och indirekt påverkar vår säkerhet i Sverige. I samtalen på och vid sidan av scenen deltog experter och ansvariga för Sveriges säkerhet.

 

En bild säger mer än tusen ord
På bilden syns GD för FRA, Sveriges Moskva-ambassadör, GD för MSB, justitieministern, chefen för Must och chefen för Säkerhetspolisen. Bilden illustrerar på ett bra sätt hur vi i Sverige befinner oss mellan olika intressen – militärstrategiska såväl som stormakts-politiska, med hot från organiserad brottslighet, politisk och religiös extremism samt utmaningar från flyktingströmmar.

Alla samtal går att lyssna på i efterhand: https://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html Från tre dagar med expertföredrag om militära, säkerhetspolitiska och ekonomiska hot samt rapporter om kriminalitet och organiserad brottslighet väljer vi några korta nedslag.

Brå-rapport om otrygghetens konsekvenser

Brå presenterade en rapport om hur otrygghetens konsekvenser kan begränsa vardagslivet. Det visar sig att en stor del av Sveriges befolkning anpassar sitt beteende på grund av oro för att utsättas för brottslighet. Enligt undersökningen har en av fyra valt ett annat färdsätt eller annan väg på grund av oro, och en av fem har undvikit att lägga upp saker på nätet för att de varit rädda för hot och trakasserier. 7 procent uppgav att oron för brott har en stor påverkan på livskvaliteten. Rapporten finns att läsa här.

Framgång genom korrekt bemötande och klarspråk

Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg nordost, berättade om arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i utsatta områden genom en trefasmodell. Framgångsfaktorer var bl a ett korrekt bemötande oavsett vad som hänt och att prata klarspråk. Han beskrev utmaningen med att arbeta med människor som lever i kollektiv, när vårt samhälle är uppbyggt utifrån ett mer individualistiskt tänkande. Merlander pratade med områdets ”klanledare” och iklädde sig samma roll inom polisen, t ex genom att jämföra hur många ”medlemmar” som fanns inom respektive ”klan”.Exempel på klarspråk
Han beskrev också något av det klarspråk som användes: ”Det är arbete eller fängelse som gäller”. En varning när något misstänkt inträffat kunde lyda: ”Om det inte blir bättre, så tar vi inte av oss skorna nästa gång vi kommer”. Med det menade han att ett polisiärt ingripande – inte samtal – var att vänta det inte blev bättring.


Spaning från den brittiska säkerhetsbranschen

2018-12-13

Vesper Group ställde ut på International Security Expo i London och vår kommunikationschef Sirpa Franzén lämnade en intressant omvärldsspaning från mässan som ägde rum den 28 – 29 november.


Läs krönikan hos Aktuell Säkerhet.


Vespers monter i SCEG-paviljongen (Security in Complex Environments Group)


Att värna kvalitet i den globala säkerhetsbranschen

2018-11-30

Vespers vd Erik Lewin höll ett föredrag på International Security Expo i London 28 november. Det var den brittiska branschorganisationen Security in Complex Environments Group som bjudit in och gemensamt för talarna var vikten av krav på kvalitet, certifieringar och en ständig uppföljning av säkerhetsbranschen.

Temat för Erik Lewins anförande var den globala säkerhetsbranschens utveckling sedan 2004 och han beskrev de oseriösa aktörer som fanns på marknaden då och hur de flesta försvunnit i takt med krav på kvalitet, professionalism, licenser och certifieringar. Erik berättade om det hårda arbete som lett till Vespers medlemskap i SCEG, ICoCA och certifieringar enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1. Han varnade samtidigt för att det finns risk för prisdumpning på marknaden, något som kan leda till försämrad kvalitet och återgång till fler oseriösa aktörer.

Läs mer om Vesper Groups erbjudande kring personsäkerhet.

 

Några av talarna på SCEG:s seminarium.
                            
Erik Lewin, vd Vesper Group                                                Paul Gibson, Director SCEG                        Glynne Evans, Senior Advisor Olive Group