2024-04-16

Vespers seniorkonsult Pia Westerlund är statsvetare med över 25 års erfarenhet från Säkerhetspolisen, där hon bland annat föreläst för myndigheter och företag som ofta blir utsatta för främmande makts infiltrationsförsök. Det krävs djup aktörskunskap för att kunna utbilda och upplysa de organisationer som är mest utsatta och eftersökta ur ett utländskt underrättelseperspektiv. Dels behöver personalen förstå vilka fallgroparna är och hur de ska agera. Dels måste organisationen klara av att dra rätt slutsatser och innebörden av den information man har.

– Pia, varför är repressiva stater aktiva i svenska företag? Och hur gör de?
Det finns incidenter och angrepp där man kan anta att en odemokratisk stat ligger bakom, men det gäller att veta vad man ska titta efter och undersöka. De kan placera en person i ett företag med långsiktigt uppsåt att skaffa information om svensk spjutspetsteknologi. Ett annat exempel är att de utpressar en redan anställd person i bolaget genom hot om åtgärder mot släktingar som finns kvar i landet.

Vi pratar om stater som är villiga att ta risker och använder hela verktygslådan, från välbeprövade kallakrigs-metoder till nya digitala möjligheter.

– Hur kan man arbeta för att motverka repressiva regimers inflytande i den egna organisationen?
Allt bottnar i säkerhetsanalysen, har man gjort den grundligt och sett över bolagets mest skyddsvärda information, sina sårbarheter och analyserat möjliga hotaktörer så har man kommit långt. Då kan man koppla på verkansfulla åtgärder inom personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysiskt skydd. Annars riskerar man att ta till rutinmässiga åtgärder som bara kostar pengar och inte ger något. Jag har jobbat med att utbilda personal i utsatta verksamheter i många år och vet att utbildning också är en oerhört viktig del.

Om man medvetandegör sina medarbetare om risker så kan de ibland utgöra larmklockor och första linjens försvar mot angrepp.

– Många känner till resesäkerhetsutbildningar såsom HEAT, hostile environment awareness training. Du menar att den kan behöva kompletteras med REAT, repressive environment awareness training?
Ja, absolut. Det handlar om att man kan bli utsatt när man reser till repressiva länder utan att förstå det. Man behöver rätt kunskap för att agera på rätt sätt när man blir utsatt. Vespers utbildningar i resesäkerhet kompletteras av dessa perspektiv och det finns mycket att vinna på grundläggande kunskap.

Om medarbetarna reser till länder där regimen förtrycker befolkningen på olika sätt så räcker inte att bara prata om risker såsom sjukdomsfall, olyckor, kriminalitet, naturkatastrofer och attentat. Det finns många andra dolda risker som behöver omhändertas.

– Till sist, vill du ge ett tips till dem som arbetar med Sveriges säkerhet och säkerhetsskydd i synnerhet?
Det finns mycket att vinna på att hålla sig uppdaterad om antagonisternas metoder och vilken information de eftersöker. Då kan man hålla sin säkerhetsanalys relevant och aktuell. Det är en ständig utmaning att kunna ställa rätt frågor och inte bara ”bocka av” enligt tidigare formulär. Ibland måste man gräva djupare och analysera möjliga skadliga konsekvenser.

Jag vill också betona att främmande makt har representanter på olika plattformar och platser i Sverige varje dag, året om och det innebär att man ständigt måste vara ”på tå” och vaksam i sitt dagliga arbete.


Pia Westerlund är senior säkerhetskonsult på Vesper sedan januari 2024.

 

Vill du veta mer om vad vi kan göra för att öka skyddet i din verksamhet? Kontakta oss så berättar vi mer: info@vespergoup.se

Läs mer om våra tjänster inom säkerhetsskydd och utbildningar.