2023-08-30

Under Almedalsveckan i somras deltog Vesperknutne Gunnar Karlson i ett samtal om säkerhetstänkande i Sverige och säkerhetskultur för individ, företag och samhälle. Erik Blix, journalist på Sveriges Radio var moderator och övriga deltagare var Evin Cetin författare och opinionsbildare, Camilla Asp, överdirektör vid MSB, Tobias Ander, CISO i Örebro Kommun, Jan Olsson från Polisens IT-brottscentrum och Hanne Kjöller, journalist och opinionsbildare.   

Gunnar Karlson belyste hotbilder ur flera perspektiv. Han konstaterade att Försvarsberedningens rapport i juni slagit fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att den antagonistiska hotbilden mot Sverige är bred och blir alltmer komplex.


Gunnar Karlson och Erik Blix

– Det finns alltså allvarliga och mångfacetterade hot mot Sverige. Ryssland är det största hotet som vi alltid ska ha i åtanke – men Kina är ytterligare ett hot. Vi måste också hålla ett öga på andra länder, såsom Iran och Nordkorea, sade han.

– Terrorism är också ett hot med ett brett spektra av avsikter, fortsatte han och nämnde även grov organiserad brottslighet, underrättelsehot och påverkansoperationer som det vi behöver hålla fokus på.

Gunnar Karlson slog ett slag för vikten av god säkerhetskultur i alla myndigheter företag och organisationer: – Vi behöver bli bättre på att skydda oss och då är säkerhetskultur ett viktigt verktyg.

Hela samtalet finns refererat hos Företagsuniversitetet: Säkerhetsarenan i Almedalen – summering från två dagar – Företagsuniversitetet (foretagsuniversitetet.se)


Hela panelen på Säkerhetsarenan 29 juni i Almedalen