2023-10-26

Folksam har under cybersäkerhetsmånaden oktober utbildat och upplyst sin personal kring säkerhetshot och sist ut bland föreläsarna var Vesperknutne Gunnar Karlson. Den tidigare Must-chefen beskrev säkerhetssituationen i Europa med fokus på yttre antagonistiska hot mot Sverige.

Med bred pensel målade Gunnar en ganska dyster bild av det hot-landskap som svenska företag och myndigheter får förvänta sig att arbeta i under en överskådlig tid. Han avslutade dock med att peka på konkreta åtgärder som staten just nu vidtar och gav råd om vad ett företag kan göra för att skydda sig.

Statsaktörer med stor verktygslåda
Bland de statsaktörer som Karlson berättade om återfanns Ryssland och Kina, två stater med olika förutsättningar och långsiktiga mål men som ändå dominerar hotbilden för Sverige när det gäller främmande makt. Deras ”verktygslådor” är kraftfulla och omfattar allt från regelrätt krig till underrättelseinhämtning genom mänskliga källor, cyberspionage, genom privata företag, påverkansoperationer och öppen informationsinhämtning. Även Iran som statsaktör är en inflytelserik spelare i andra regioner i världen som indirekt kan påverka svensk säkerhet.

Grov organiserad brottslighet i ohelig allians
Hotet från den grova organiserade brottsligheten på global skala utgör också ett betydande hot, sa Karlson. De är snabba, flexibla och skadar länder både genom sin ekonomiska och narkotikarelaterade brottslighet. Gränsen mellan de som begår den typen av brott och fientliga statsaktörer är heller inte alltid knivskarp. Statsaktörerna kan låta bli att ingripa mot den grova brottsligheten så länge målsättningen med deras verksamhet är gemensam; att skapa problem och kaos hos andra.

Terrorismen konkretiserad
Terrorismen, både den våldsbejakande islamistiska och höger- och vänsterextremistiska miljöerna utgör sedan många år ett ökande hot mot Sverige, något som nyligen konkretiserats genom den höjda terrorhotnivån och det tragiska attentatet mot svenskar i Bryssel i oktober.

Påverkansoperationer och AI – eget agerande möjligt
Karlson gav exempel på hur påverkansoperationer går till och redde ut begreppen kring desinformation (medveten spridning av falsk eller felaktig information) och misinformation (att sprida vidare falsk information och lögner utan att förstå det). Han konstaterade att de som har skadliga syften ofta ligger före:

– Lögnen har hunnit springa ett varv runt jorden innan sanningen fått på sig skorna.

Karlsons råd var att sprida sina informationskällor, inhämta från flera av dem som återger bekräftat material och att inte använda alltför många sådana som skapar nyheter i brådrasket. Den som hämtar sin information från en och samma källa som säger det man vill höra, löper högre risk att drabbas av påverkansoperationer. Han beskrev även AI och möjligheterna till deep fake (röst- och bildförvrängning), som potentiellt kan skapa stora skador på en nation, men att AI också bör innebära goda möjligheter att avslöja sådant riskfyllt material.


På scen: Gunnar Karlson med Carl Wern, Folksams koncernsäkerhetschef
och till höger IT-säkerhetsspecialisten Beatrix Hansson.

Har du frågor kring vilken rådgivning Vesper kan erbjuda? Kontakta oss: info@vespergroup.se eller boka tid med Simon Häggblom så berättar han mer.