2023-11-28

Vespers senaste event gästades av Magnus Ranstorp, docent och terrorforskare vid Försvarshögskolan som arbetat med forskning om terrorism i drygt 30 år. En överflygning av hans erfarenheter spänner från Lockerbieattentatet till Hamas och LVU-kampanjen mot Sverige. Hans föredrag bestod av två spår; en djupdykning i LVU-kampanjen samt konkreta terrorhot/attentat i Sverige och vår närhet. Det blev en unik berättelse från terrorforskaren som genom åren fått ta del av mycket sprängstoff och som i medlingssituationer träffat flera av världens ökända terror-ledare.

LVU-kampanj och koranbränningar som förändrat hotbilden mot Sverige
Ranstorp beskrev bakgrunden och aktörerna bakom LVU-kampanjen och hur den manar till våld mot Sverige. Uppbyggnaden har bland annat skett via rykten om socialtjänsten i utsatta områden och en välorkestrerad Facebook-grupp som även organiserar demonstrationer. Likaså genom en egyptisk bloggare som uppmanar sina följare att inte resa till väst. Arabisk media och religiösa kretsar sprider budskapen vidare och sammantaget har det blivit svårt för svenska politiska röster att nå ut med sina budskap.

Samtidigt med LVU-kampanjen inträffade också koranbränningarna i Sverige, något som enligt Ranstorp sannolikt är planerat och finansierat från utlandet. Några av slutsatserna som han redovisade var att LVU-kampanjen har gått i vågor och kontinuerligt återupplivats. Vi kan inte förvänta oss att den kommer att försvinna i närtid och den har i kombination med koranbränningarna förändrat hotbilden mot Sverige.


Magnus Ranstorp håller föredrag på Vespers höstmingel

Konkreta terrorhot
Ranstorp gjorde en genomgång av de konkreta terrorrelaterade händelser vi sett i vårt närområde från december 2010, då en självmordsbombare sprängde sig själv till döds på Bryggargatan i Stockholm, till attentatet på Drottninggatan och Åhléns i april 2017. Han beskrev olika terrororganisationer som idag åter vädrar morgonluft och hur olika staters agerande spär på och utnyttjar krig och terrorism för sina syften.

Frågestund och film
Vesperknutne Gunnar Karlson modererade frågestunden, som aldrig ville ta slut. Karlson konstaterade att även om ämnet var nedslående, så finns expertis och motståndskraft genom svenska myndigheters agerande och sådan relevant forskning och kunskap som föredraget redovisade.

Magnus Ranstorps föredrag filmades och ett sammandrag finns att titta på här (klicka på texten, länk till Vimeo.com).


Gunnar Karlson och Magnus Ranstorp vid frågestund

Foto: Nicklas Gustafsson, Arctistic

Vill du veta mer om vad Vesper kan erbjuda inom säkerhet, trygghet och rådgivning; kontakta oss. 

Läs om fler av Vespers mingel och föredrag.