2024-01-22

Vesper Group har rekryterat underrättelsechefen Anna Stålsby och stärker därmed sin förmåga att skydda och stödja myndigheter, företag och privatpersoner. Stålsby kommer närmast från Kriminalvården och har tidigare arbetat på Säkerhetspolisen och Kustbevakningen.

För att sätta in trygghetsskapande åtgärder kring potentiella risker eller pågående misstänkta brott i dagens samhälle krävs ofta djup kunskap om olika typer av säkerhetshot och brottsbekämpning. Anna Stålsby är jurist och en erfaren underrättelsespecialist som i sin tidigare karriär kombinerat operativt arbete, uppbyggnad av underrättelseverksamhet, säkerhetsskydd liksom strategisk inriktning och gediget ledarskap.

– Annas erfarenhet av att bedöma och reducera risker i ett mycket föränderligt hot-landskap de senaste 15 åren stärker Vespers underrättelsebaserade arbete och gör det ännu mer effektivt för våra kunder, säger Richard Möller vd för Vesper Group.

– Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av Vespers arbete i en tid då säkerhetshoten ökar och i många fall blir mer komplexa. Förmågan att möta våra kunders behov med rätt åtgärder kommer att bli avgörande, säger Anna Stålsby.

Anna Stålsby tillträdde som COO, operativ chef på Vesper Group den 15 januari.


Anna Stålsby, operativ chef på Vesper Group