2023-05-31

Gudrun Persson, docent och forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och Vesperknutne konsulten Gunnar Karlson stod för ett mycket uppskattat samtal på Vespers senaste event. Temat var Rysslands krig i Ukraina samt synen på Sverige. Perssons föredrag och efterföljande diskussioner gav både bakgrund och en sammanfattning för att belysa det längre perspektivet.

Gudrun Persson inledde raskt med de två mest väsentliga punkterna att ta med sig:
– Rysslands krig i Ukraina är ingen tillfällighet, man har varit tydlig.
– Det är bråttom nu.


Docent Gudrun Persson, FOI

Rysk strategi på hög nivå, hela arsenalen används
Vid en snabb anblick på det aktuella läget så beskrev Persson att ”bara idag har vi nåtts av nyheter om utvisade svenska diplomater, nedstängning av svenskt generalkonsulat och kärnvapenplacering i Belarus”. Hon konstaterade att det som händer på slagfältet inte påverkar den ryska hållningen, utan man arbetar med strategi på hög nivå. Även att hela arsenalen används: desinformation, spioneri, giftmord och diplomati – men vad som är nytt är den snabba teknikutvecklingen och hastigheten i användningen.

Inhemsk propaganda viktig
Persson menade att Ryssland förbereder sin befolkning på ett långt krig och hon sa att man inte ska underskatta den inhemska propagandan. Exempelvis sker det regelbunden desinformation och i princip dagliga samtal om kärnvapenanvändning i tv-sändningar, vilket är att betrakta som en långvarig och systematisk tillvänjning. Den rådande taktiken är att vänta ut västvärlden och hoppas på sprickor, Ryssland ser sig självt som ”på rätt sida av historien”. Hon poängterade också att kriget och situationen är ett politiskt val av den ryska ledningen; man hade kunnat gå en annan väg. Även att utrikespolitiken är frukten av den interna politiken.

Tillbakablick på 1918: ”Ukraina vill ha en fullständig skilsmässa”
Persson gav också en historisk exposé, bland annat med nedslag i Kiev 1918. Hon citerade ur rapporter från Finlands legationschef Herman Gummerus i Kiev vid tiden, som redan då skrev att “världen kan inte mera tvivla på tillvaron av en ukrainsk nation.” och att ”de ukrainska ledarna vill ha en fullständig skilsmässa från Ryssland”.


Vesperknutne Gunnar Karlson och Gudrun Persson på scen.

Synen på Sverige

I det efterföljande samtalet mellan Gunnar Karlson och Gudrun Person frågade han hur man ser på Sverige i Moskva? Persson svarade att i vad mån Putin tänker på Sverige ser han, sedan länge, Sverige som en del av väst. Vi kan möjligen besitta högteknologi som man vill åt och Säkerhetspolisen har konstaterat att det förekommer krigsplanering på plats i Sverige.

Ökande risk för sabotage, säkerhetsskyddsanalysen måste vara skarp
Karlson konstaterade att det behövs ett skydd mot sabotage i Sverige, något som Säkerhetspolisen påpekat. Han menade att det finns flera nivåer genom Nato, EU och det egna verksamhetsutövandet. Alla behöver se över sin säkerhetsskyddsanalys och det är inte en teoretisk övning.

I frågestunden med publiken avhandlades frågor om banker, elförsörjning och Sveriges robusthet, om de ryska Soldatmödrarna och om oppositionen. Även om det finns någon ”röd linje” för Putin, status för landet Belarus och relationerna med Kina och Afrika.

Foto: Nicklas Gustafsson, Arctistic

Läs mer om Vespers tjänster eller kontakta oss för att få veta mer om vårt erbjudande.

Läs mer om Totalförsvarets forskningsinstitut.