2024-06-26

En svensk näringslivsdelegation besökte Kyiv under två dagar i slutet av juni, bland annat för att inviga ett svenskt handelskontor. Vi är stolta över att skydda svenska intressen och samtidigt vara en av alla beståndsdelar som behövs för att långsiktigt stötta Ukraina och sedermera uppbyggnaden av landet.

Läs mer i ett unikt reportaget från Dagens Industri om besöket från den svenska näringslivsdelegationen.


Övergångsställe i Kyiv. Foto: Vesper Group