2024-06-17

Ett tema vid Vespers vårmingel i maj var ”Så funkar Nato”. Nato-kunnige Magnus Lavman föreläste och vid den efterföljande frågestunden som avhandlade både nuläge och större framtidsfrågor deltog även Vesperknutne Gunnar Karlson.

Från bidragande samarbetspart till fullvärdig allierad
Lavman beskrev bakgrunden till att Sverige på mycket kort tid gått från att vara bidragande Nato-samarbetspartner till att bli en fullvärdig deltagande medlem. Några exempel på skillnader som lyftes fram var att gå från fokus på nationellt perspektiv, till att bli allierad och därmed stå tillsammans med en rad andra stater i försvaret av Sverige. Lavman benade även i Natos organisation och klargjorde hur möjligheterna till nationell påverkan ser ut samt vilka mandat organisationen har.


Concept of Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area

Förmågor för att stärka nationell civil motståndskraft
En central pusselbit i att förstå uppbyggnaden av Natos kollektiva försvar är kartbilden, den så kallade Concept of Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA), som finns på plats både i fredstid, kris och konflikt. Lavman redogjorde även för kraven för interoperabilitet samt de nationella förmågor som är särskilt prioriterade för att stärka den nationella civila motståndskraften.

Är du intresserad av att veta mer om våra Nato-föredrag och utbildningar? Kontakta oss: info@vespergroup.se

Läs mer om Vespers vårmingel som hade huvudtema ”Den kriminella ekonomin i Sverige”.

Läs mer om våra utbildningar.