15 år inom CIA och "Follow The Money"

2019-10-23

Vesper Groups höstmingel handlade om finansiella bedrägerier och penningtvätt. Föredragshållaren Jeremy Mears, med 15 års erfarenhet från anti-penningtvättsarbete inom CIA, gav en lägesbild av de enorma globala problem som drabbar både banker och företag.

Mears berättade om sitt arbete med den så kallade ”follow the money”-metoden, som inneburit allt från att spåra upp krigsförbrytare till underrättelseinhämtning och analys inför införande av sanktioner.

Runtom världen pågår det arbete med att motverka brottsligheten, men kryphålen är fortfarande många och uppfinningsrikedom, incitament och förmåga hos brottslingarna är stor. Tyvärr är förmågan att slå tillbaka eller hindra förekomsten ännu inte tillräckligt stark hos vare sig rättsväsende eller lagstiftare, menade Mears.

I sitt föredrag pratade också Mears, som idag är vice president på företaget Sovereign, om nya metoder för att bekämpa penningtvätt. Han belyste problemet med ökande compliance-kostnader för banker och finansiella institut – allt eftersom regelverk och lagstiftning ställer högre krav för att förhindra penningtvätt kopplat till internationell brottslighet, terrorism och ”skurkstater”.

Mears trodde att en av framtidens lösningar är artificial intelligence, AI, där det finns möjlighet att processa stora mängder data och upptäcka mönster som kan leda till upptäckt av brottsliga transaktioner, samtidigt som det kan minska bankernas kostnader. Han pekade på att man kan lära känna kunden med hjälp av AI, exempelvis genom att kombinera grundliga bakgrundskontroller med AI-tolkning av allt från emojis, syntax, dialogstil, slang och sarkasmer. Allt för att förhindra att fel kund kommer in i systemet.

Enligt Mears har tillsynsmyndigheter sedan 2008 delat ut böter om mer än 28 miljarder dollar, kopplat till finansiella företags penningtvätt och sanktionsöverträdelser.


Jeremy Mears, vice president på Sovereign Intelligence


Nytt samarbete med tidigare Must-chefen Gunnar Karlson

2019-10-08

Vi är glada över att presentera vårt samarbete med förre chefen Must, generalmajor Gunnar Karlson. Han är en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kunniga inom underrättelse- och säkerhetstjänst, säkerhetsskydd samt totalförsvar. Avtalet med Gunnar Karlson konsult AB tar Vespers säkerhetsrådgivning till en ny nivå.

Gunnar Karlson lämnade våren 2019 den aktiva tjänsten i Försvarsmakten som generalmajor och chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, där han varit chef i mer än sex år. Han har bakom sig en lång rad chefsbefattningar i Försvarsmakten, bland annat som regementschef för P 18 på Gotland och som Försvarsmaktens förbandsproduktionschef. Han har också haft ett antal stabs- och lärarbefattningar i Försvarsmakten.

Under sammanlagt fem år har Gunnar Karlson tjänstgjort i Regeringskansliet: tre år som utsänd från Försvarsdepartementet till Bryssel och två år som militär rådgivare på Utrikesdepartementet.


Gunnar Karlson

 


Grönt datacenter med säkerhet i världsklass

2019-09-12

Vår kund EcoDataCenter i Falun är ”världens grönaste datacenter”, men inte nog med det. Anläggningen tar också höjd för säkerhet i världsklass.

Några exempel är det eldbeständiga korslimmade trävirket som man bygger hallarna med, liksom olika typer av infartshinder och tuffa behörighetskontroller.

Både den fysiska säkerheten och informationssäkerheten är oerhört viktiga för att kunna garantera att kundernas information hos EcoDataCenter är trygg. Detta arbete genomsyrar alla detaljer och Vespers experter har tillsett att EcoDataCenter uppfyller alla krav som den nya säkerhetsskyddslagen ställer.

Att ställa diagnos på säkerhetsläget i affärsverksamheten och ge handfast utbildning, manualer och rådgivning är Vesper bra på. Läs mer om vår kund EcoDataCenter, som fått stöd av våra erfarna konsulter.

 


Resesäkerhet, gisslan- och attentatsituationer

2019-08-23

Trafikolyckor, jordbävningar, attentat och gisslansituationer är något som många arbetsgivare måste förhålla sig till att personalen kan drabbas av. Man kan förstås aldrig förutse när det värsta kommer att inträffa, men man kan se till att medarbetarna är förberedda.

I slutet av sommaren har vi utbildat vi ett femtiotal personer i resesäkerhet, akutsjukvård och pågående dödligt våld (PDV), hur man agerar vid attentat, gisslantagning och andra svåra konfliktsituationer. Vad ska man undvika och hur förbereder man sig? Om det värsta händer: hur ska man agera, fly, ta skydd, slå tillbaka, hjälpa och informera?

Det har varit mycket givande och uppskattade dagar för både kursdeltagare, utbildare och instruktörer. Alla har lämnat utbildningen väl rustade för att ge sig ut på tjänsteresa eller i den vanliga vardagen, med tips och råd för att minska sårbarheter och bli mer streetsmart på resan samt kunskap om hur man agerar när liv och hälsa står på spel.


Lägesrapporter avseende Hong Kong

2019-08-20

Ingen kan förutspå utvecklingen i Hong Kong, men allt pekar på att situationen med oro och demonstrationer på gatorna kommer att dra ut på tiden.

Stora geopolitiska värden står på spel och företag med verksamhet i regionen gör klokt i att noga följa utvecklingen och förbereda sig för olika scenarier. Just nu levererar vi skräddarsydda lägesrapporter till ett flertal kunder, där vi bedömer läget och lämnar råd och rekommendationer. Allt i syfte att förbereda och förbättra säkerheten för både personal och affärsverksamhet.

Några av rubrikerna i våra rapporter:

  • Exeucitve Summary
  • Weekly headlines
  • Coming demonstrations
  • General situation
  • Impact on business
  • Travel and Security Alerts
  • Business recommendations


Vespers vd gästade P4 Extra

2019-05-17

Vespers vd Erik Lewin var Dagens gäst i P4 Extra den 16 maj, ett intressant samtal som handlade om hans unika erfarenheter i arbete för att trygga och skydda andra.
Erik Lewin berättade om sin bakgrund som officer i specialförbanden och som säkerhetsrådgivare i Mellanöstern. Samtalet handlade också om att leva med hemlig identitet och om att vara mitt i en terroristattack.

Lyssna på en kortare version av intervjun här.


Säkra städer vid terrorangrepp

2019-02-22

Det fullsatta eventet "Keeping cities safe" på Brittiska ambassaden fokuserade på kunskap, utveckling och ökad förmåga att förhindra terror. Både brittiska och svenska myndigheter och företag delade med sig av kunskap och erfarenheter.

Poliskommissarien Ian Bond arbetar på flygplatsen Heathrow
där 80 miljoner personer årligen passerar, de flesta helt vanliga turister
eller affärsresenärer på väg till England eller en annan destination i världen.
Men för honom är dessa vanliga resenärer snarast ”i vägen” – eftersom hans
arbete som går ut på att hitta och motverka potentiella terrorister.

Poliskommissarie Ian Bond från Counter Terrorism Command, Heathrow

Framgång genom underrättelser,
samarbete och teknologi

Ian Bond har lång erfarenhet från säkerhets- och kontraterrorarbete på olika platser i London och han sammanfattade framgångsfaktorerna i tre koncisa punkter: underrättelser, samarbeten och teknologi. Företag och myndigheter måste arbeta och öva tillsammans för att dra nytta av både politiska strategier, företagsinnovationer och kunskap:

- Alla har en roll att spela, hela världen över, sa Ian Bond med eftertryck.

Ovärderlig kunskap
genom kameraövervakning

Under sitt föredrag berättade han återkommande om den möjlighet som övervakningskameror tillfört polisarbetet. Uppföljningen och kartläggningen av gärningsmännen och deras tillvägagångsätt i terrorattacker såsom Westminster Bridge, Borough Market och vid popkonserten i Manchester har varit ovärderlig. Brittisk polis har därigenom kunnat följa och gripa gärningsmän samt gå baklänges i förövarens spår, allt för att utveckla sina egna strategier och taktiker.

Tio års utveckling av
svensk taktik

Jonas Hysing från polisens nationella operativa avdelning knöt an ur ett svenskt polisperspektiv och berättade om utvecklingen för att möta terrorangrepp sedan dådet på Bryggargatan 2010. Regeringens strategi mot terrorism är nu implementerad i det praktiska polisarbetet och man har identifierat att kunskap, förmåga, erfarenhet och attityd är några av huvudnycklarna för att bli framgångsrik. Hysing berättade om ett tankeväckande besök i Storbritannien:

- “It won’t happen on my watch!” är attityden hos obeväpnade bobbies, sa Jonas Hysing, och menade att den idag även finns i svensk tappning.

Han sa att inställningen till hur svensk polis bemöter en
potentiell terrorattack har förändrats mycket, både för att slå tillbaka mot en
angripare och för att skydda allmänheten. Även utrustning och sättet att se terrorattacker
som nationella och inte bara regionala, var en utveckling som han beskrev.

Rostmönstrade
hållbara pollare

Nya fysiska skyddsmöjligheter visades också upp av brittiska
företag under dagen, bland annat pollare som utvecklats med ett hållbart miljötänk
samt design som inte skapar onödig oro. Rostmönstrade pollare som smälter in i
en gammal stadsmiljö med vackra röda fasader var ett exempel.


Säkerhetsskydd: tretton år av varningssignaler

2019-01-28

I mars 2016 var det få som spetsade öronen när säkerhetsskydd nämndes. Jag jobbade då på Säpo och minns hur glada vi på presstjänsten var när åtminstone en redaktion gjorde huvudnummer av de skarpa varningssignaler som chefsanalytikern sände på en pressträff om myndighetens årsbok:

Ett fullgott säkerhetsskydd?
Artikeln har tre år på nacken och mycket har hänt sedan dess. Tyvärr kan somligt ha haft skadlig inverkan. Nyhetsrubrikerna har varit många och jag tror knappast att ämnet kommer i skymundan på någon pressträff framöver. Låt oss hoppas att vi ska slippa läsa om fler pyrande skandaler i offentliga förvaltning. Men framför allt: att skyddet kring verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet fungerar väl. Att systemen är intakta och att ansvariga runtom i landet vet hur ett fullgott säkerhetsskydd ska se ut.

Efter åtta år - ny säkerhetsskyddslagstiftning 1 april
Mer positivt är att den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft om knappt två månader. Den är hett efterlängtad av många som länge jobbat med frågorna och som frustrerat över hur både teknik och det globala samarbetet sprungit ifrån lagstiftningen. Det har nu gått åtta år sedan regeringen tillsatte en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet var att bättre anpassa den till det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet och till de krav det internationella samarbetet ställer. Men tittar man tillbaka på Säpos årsböcker så fanns det anledning till allvarlig oro redan 2006, så det är verkligen på tiden att den nya lagstiftningen sjösätts.

 

Ett helt yrkesliv med säkerhetsskyddet
Några av medarbetarna på Vesper har ägnat nästan hela sitt yrkesliv åt säkerhetsskyddsfrågorna och ser med både glädje och sorg hur de nu hamnar högt på säkerhetsagendan. Men ibland måste det inträffa påfrestande saker för att vi ska bli varse hur sårbart vårt samhälle är.

”Att skydda det mest skyddsvärda” kan låta enkelt och självklart, likaså att ”följa lagstiftningen, ha ordning och reda”. Mina kollegor som jobbat med den kommande lagstiftningen en längre tid vittnar om både komplexa och enklare uppdrag, främst säkerhetsskyddsanalyser. Det är kollegor som lämnar både strategisk och praktisk input till våra kunder, allt beroende på behov. Och jag ser hur de kommer tillbaka med glöd i ögonen från de här uppdragen. Det liksom lyser om dem: ”Äntligen!

 

Sirpa Franzén, kommunikationschef

 


Perspektiv på svensk säkerhet

2019-01-17

Vesper Group  var tillsammans med Säkerhetsbranschen på plats under Folk och Försvars rikskonferens 2019. Samtalen handlade om hur omvärlden direkt och indirekt påverkar vår säkerhet i Sverige. I samtalen på och vid sidan av scenen deltog experter och ansvariga för Sveriges säkerhet.

 

En bild säger mer än tusen ord
På bilden syns GD för FRA, Sveriges Moskva-ambassadör, GD för MSB, justitieministern, chefen för Must och chefen för Säkerhetspolisen. Bilden illustrerar på ett bra sätt hur vi i Sverige befinner oss mellan olika intressen – militärstrategiska såväl som stormakts-politiska, med hot från organiserad brottslighet, politisk och religiös extremism samt utmaningar från flyktingströmmar.

Alla samtal går att lyssna på i efterhand: https://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html Från tre dagar med expertföredrag om militära, säkerhetspolitiska och ekonomiska hot samt rapporter om kriminalitet och organiserad brottslighet väljer vi några korta nedslag.

Brå-rapport om otrygghetens konsekvenser

Brå presenterade en rapport om hur otrygghetens konsekvenser kan begränsa vardagslivet. Det visar sig att en stor del av Sveriges befolkning anpassar sitt beteende på grund av oro för att utsättas för brottslighet. Enligt undersökningen har en av fyra valt ett annat färdsätt eller annan väg på grund av oro, och en av fem har undvikit att lägga upp saker på nätet för att de varit rädda för hot och trakasserier. 7 procent uppgav att oron för brott har en stor påverkan på livskvaliteten. Rapporten finns att läsa här.

Framgång genom korrekt bemötande och klarspråk

Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg nordost, berättade om arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i utsatta områden genom en trefasmodell. Framgångsfaktorer var bl a ett korrekt bemötande oavsett vad som hänt och att prata klarspråk. Han beskrev utmaningen med att arbeta med människor som lever i kollektiv, när vårt samhälle är uppbyggt utifrån ett mer individualistiskt tänkande. Merlander pratade med områdets ”klanledare” och iklädde sig samma roll inom polisen, t ex genom att jämföra hur många ”medlemmar” som fanns inom respektive ”klan”.Exempel på klarspråk
Han beskrev också något av det klarspråk som användes: ”Det är arbete eller fängelse som gäller”. En varning när något misstänkt inträffat kunde lyda: ”Om det inte blir bättre, så tar vi inte av oss skorna nästa gång vi kommer”. Med det menade han att ett polisiärt ingripande – inte samtal – var att vänta det inte blev bättring.


Spaning från den brittiska säkerhetsbranschen

2018-12-13

Vesper Group ställde ut på International Security Expo i London och vår kommunikationschef Sirpa Franzén lämnade en intressant omvärldsspaning från mässan som ägde rum den 28 – 29 november.


Läs krönikan hos Aktuell Säkerhet.


Vespers monter i SCEG-paviljongen (Security in Complex Environments Group)