Så funkar Nato

2024-06-17 Ett tema vid Vespers vårmingel i maj var ”Så funkar Nato”.…


Den kriminella ekonomin i Sverige

2024-06-05 Vid Vespers vårmingel föreläste professorn i kriminologi Amir…


Repressiva regimer - ett hot på jobbet och resan?

2024-04-16 Vespers seniorkonsult Pia Westerlund är statsvetare med över 25 års…


Ett allvarligare omvärldsläge - sammanfattning

2024-02-26 Vi bjuder på tidigare Must-chefen Gunnar Karlsons kommentarer och…


Kriminella nätverk med insiders skadar Sverige

2024-02-06 Konsekvenserna av den organiserade brottslighetens agerande skadar…


Vesper Group rekryterar Anna Stålsby

2024-01-22 Vesper Group har rekryterat underrättelsechefen Anna Stålsby och…


Terrorhotet och det försämrade säkerhetsläget i Sverige

2023-11-28 Vespers senaste event gästades av Magnus Ranstorp, docent och…


Föredrag om säkerhetssituationen i Europa

2023-10-26 Folksam har under cybersäkerhetsmånaden oktober utbildat och upplyst…


Mångfacetterade hot mot Sverige

2023-08-30 Under Almedalsveckan i somras deltog Vesperknutne Gunnar Karlson i…


”Det är bråttom nu” – vårmingel på tema Ryssland

2023-05-31 Gudrun Persson, docent och forskningsledare på Totalförsvarets…