Riskanalyser som hälsoundersökningar

2018-11-16

Vår risk- och säkerhetsrådgivare Björn von Sydow berättade om riskanalyser i en DI-bilaga om samhällssäkerhet den 16 november.

Björn menar att säkerhetsfrågorna måste diskuteras i det vardagliga arbetet och vara enkla att omsätta i operativt arbete. Han poängterar att riskanalysen inte ska samla damm på hyllan och som mångårig polis borde han veta - läs hela intervjun här.


Tryggare utrikesreportrar i högriskmiljöer

2018-10-23

Nyligen anordnade Vesper ett uppskattat höstmingel för företag och organisationer med utrikesverksamhet. Det gästades även av media- och säkerhetsbranschen och höjdpunkt var ett föredrag av Stefan Borg, utrikeskorrespondent på TV4.


Plåthjälmar och västar utan skydd
Stefan Borg berättade om sin långa karriär som utrikeskorrespondent ur ett säkerhetsperspektiv. Han beskrev hur det var att vara utrikesreporter på 90-talet, med undermålig skyddsutrustning och ett lågt eller näst intill obefintligt säkerhetstänk. Utvecklingen för svenska reportrars säkerhet har onekligen kommit enormt långt från de enkla plåthjälmar och skyddsvästar utan armering som inledningsvis kunde användas i krigszoner.

Mord och angrepp har åskådliggjort behov
Borg talade också om de journalister som mist livet eller skadats i tjänst utomlands och hur de händelserna bidragit till en ökad förståelse för vikten av skydd och säkerhet. Mord och angrepp på journalister har åskådliggjort behovet av god kunskap, planering och skydd, i synnerhet när arbetet ska ske i högriskländer.

På de större mediehusen finns det idag ett systematiskt säkerhetstänk kring förberedelser före utrikesresor, genomförandet på plats och uppföljning efteråt. Reportrarna är även säkerhetsutbildade för att hantera farliga situationer som kan uppstå. Stefan Borg belyste vikten av specifik kunskap om säkerhetsläget och de existerande hoten i det aktuella landet.


Stefan Borg visade bl a filmsekvenser från ett angrepp i dåvarande Zaire, där han och fotografen Bengt Stenvall hamnade i korseld.

Samarbetet mellan mediehus är viktigt
Han poängterade avslutningsvis att säkerhetssamarbetet mellan olika mediehus är väldigt viktigt. Det har inte alltid varit självklart, utan är något som uppstått på senare år. Med den typen av goda förberedelser, ibland i kombination med rådgivning, riskanalys och skydd från ett privat säkerhetsföretag, kan journalister vara tryggare i sitt jobb i olika högriskmiljöer.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vesper Group har lång erfarenhet av rådgivning och personsäkerhet i högriskmiljöer, kontakta oss om du vill veta mer.


Vespers vd Erik Lewin.  


Smygpremiär på en film om Vesper.


Nytt samarbete motverkar hot, hat och trakasserier

2018-06-14

Vesper Group och utbildningsföretaget Hantera agera inleder samarbete. Syftet är att erbjuda heltäckande utbildningspaket och säkerhetslösningar för att motverka effekterna av hot, hat och trakasserier.

– Tillsammans med Hantera agera kan vi erbjuda heltäckande lösningar för företag, organisationer och personer som är utsatta för hot, hat eller våld, säger Erik Lewin, vd för Vesper Group.

Hantera agera arbetar med utbildningar för att skapa trygghet och strategier i bemötandet av hot och hat inom yrkeslivet. Sedan våren 2017 har verksamheten utvecklats för att fungera med flera olika yrkesgrupper som journalister, politiker och bibliotekarier.

– Vi är mycket stolta över att få presentera det här samarbetet med Vesper Group, och jag är säker på att vi tillsammans kommer kunna göra en verklig skillnad för våra uppdragsgivare, säger Philippa Borgh, medgrundare till Hantera agera.

Vesper Group och Hantera agera kommer tillsammans att erbjuda utbildningar för utsatta företag och organisationer. Hantera ageras expertområde är inom den psykosociala arbetsmiljön och Vesper Group är experter på riskanalyser, säkerhetshöjande åtgärder och cyberunderrättelsearbete.

Hantera agera grundades 2017 och drivs av Philippa Borgh och Johannes Jakobsson. Philippa Borgh är legitimerad psykolog med bakgrund från Polishögskolan, Kustbevakningen och Säpo. Hon har även arbetat inom rättspsykiatrin. Johannes Jakobsson är journalist och har bl a arbetat med Efterlyst och Veckans brott. Under 10 års tid var han verksam hos Stiftelsen Expo och har även arbetat inom Kriminalvården och rättspsykiatrin.

Vesper Group grundades 2004 och är ett svenskt underrättelsebaserat säkerhetsföretag med personal från bl a Säpo, Polisen, Försvarsmaktens specialförband och MUST. Vesper har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare.


Ett brittiskt underrättelseperspektiv på Sverige

2018-05-30

Nyligen arrangerade Vesper Group ett vårmingel för en rad nyckelpersoner i den svenska säkerhetsbranschen. Många intressanta samtal ägde rum under kvällen, men fokus låg helt klart på en föreläsning av en brittisk underrättelsespecialist om den hotbild som präglar dagens säkerhetskontext och en av de mest aktuella aktörerna i sammanhanget; Ryssland.

Spionage, påverkanskampanjer och bedrägerier
- Rysslands nutida agerande är inte alls mystiskt eller märkligt. Tvärtom följer det en klar politisk linje som lades för många år sedan, förklarade underrättelsespecialisten Robert.

Robert arbetar i dag som säkerhetsrådgivare på Vesper, men har i många år verkat för den brittiska regeringen och utrikesförvaltningen. Han beskrev begreppet ”nära utomlands”, som omfattar de områden i Rysslands närhet som anses ligga inom deras intresse- och påverkanssfär. I kanten av denna sfär återfinns Sverige, som därmed blir ett direkt mål för rysk påverkan och politik.

Inte bara gränser och territorier hotas eftersom Ryssland har adapterat en hybridkrigföringsdoktrin. Öppna och dolda inslag kombineras och innefattar irreguljära förband såsom väpnad milis, skapande eller understödjande av oro i andra länder – via separatiströrelser eller politisk opposition – samt psykologisk krigföring, informationsoperationer, elektronisk krigföring och IT-angrepp.

Robert beskrev också konkret hur svenska företag kan drabbas genom så kallade ”logiska bomber”, en programkod i ett program som aktiveras när vissa villkor uppfylls, antingen vid en tidpunkt eller när en viss omständighet inträffar.

Rådet: var aktiv i säkerhetsarbetet
Så vad gör man för att skydda sig och sin verksamhet från sådant avancerat sabotage? Enligt underrättelsespecialisten Robert är det ingen idé att satsa dyra pengar på konventionell IT-säkerhet såsom brandväggar och liknande:

- Det tar bokstavligen minuter att ta sig förbi denna typ av säkerhetsåtgärder, även de bästa.

Han menade att lösningen ligger i att vara aktiv i sitt säkerhetsarbete, att utveckla en strategi där man kombinerar fysisk säkerhet och cybersäkerhet samt införa ett flerskiktat försvar. Genom att kontinuerligt övervaka verksamhetens system, samla in underrättelser om hot utanför brandväggarna och prioritera den mänskliga faktorn kan man tidigt kunna upptäcka avvikelser och avvärja hot och attacker.  Det är något som Robert tillsammans med kollegorna på Vesper Group är experter på.


På bilden inleder Vespers vd Erik Lewin föredraget.


Sluta jaga virus! Lägg kraft på att förstå hotet

2018-04-19

Vesper Group med partnern Darktrace bjöd nyligen på ett frukostsamtal om cybersäkerhetsläget på advokatbyråer i Sverige. Även om fokus låg på situationen i juristbranschen, kan mycket sägas vara allmängiltigt för svenska företag idag.

- Det finns fortfarande alldeles för många som jagar det senaste viruset i stället för att förstå vem som ligger bakom en cyberattack och vilken avsikt och förmåga de har, sa Rickard Dittmer, affärsområdeschef på Vesper Group och som inledde morgonens samtal.

200 dagar i genomsnitt för upptäckt av intrång
Rickard fortsatte med att beskriva jakten på inkräktaren i systemet som ganska fruktlös och planlös. Han menade att för att långsiktigt kunna minimera och bekämpa en attack bör man förstå vad det större bakomliggande syftet är och hur resursstark angriparen är. Då har man större möjlighet att anpassa sina insatser på ett effektivt sätt. Och det krävs en förmåga att omedelbart känna avvikelser i ett företags IT-system, lite som den mänskliga kroppens immunförsvar. Upptäckt och bekämpning måste börja genast. De genomsnittliga 200 dagar det idag tar för ett företag att upptäcka ett intrång är en onödigt lång tid som kan vara förödande.

Cyberkriminella ser juristbranschen som sårbar och lönsam
Cybersäkerhetsexperter från Vesper och Darktrace beskrev vidare hur många av dagens statiska säkerhetslösningar såsom antivirusprogram och brandväggar inte är tillräckliga. Eftersom hoten kommer både inifrån och utifrån krävs det dynamiska lösningar som klarar av att hitta de nålar i höstacken som utgör faktiska hot och risker. Enligt brittiska National Cyber Security Centre, så är advokatbyråer särskilt utsatta eftersom de ibland kan utgöra den svagaste länken i kedjan för att komma över klienters information. Cyberkriminella ser med ökande intresse på juristbranschen som både sårbar och lönsam.

Kortade reaktions- och aktionstider samt ”ajabaja-lista”
En av Vespers advokatbyråkunder i Stockholm beskrev hur mycket mer effektivt och säkert arbetet med it-skydd blivit tack vare samarbetet med Vesper och Darktrace. Både reaktions- och aktionstiderna hade kortats avsevärt och många befintliga brister i nätet hade kunnat åtgärdas genom de veckovisa avvikelserapporterna. Eller när något varit mer akut, genom telefonsamtalet från Vespers analytiker.

Kunden beskrev också hur det blivit lättare att med hjälp av humor och detektion förmå de anställda att agera regelrätt i systemet.
- Jag ser numera när arbetet inte hanteras systematiskt korrekt och har inrättat begreppet ”ajabaja-listan” – och på den vill ju ingen vara!


FAKTA om 200-dagarsproblemet

Tiden det tar att detektera att man haft ett intrång på sitt nätverk är avgörande. I dag tar det i genomsnitt 200 dagar för ett företag att upptäcka ett intrång och drygt 66 dagar för att återfå kontrollen över sitt nätverk. Många intrång upptäcks först efter att angriparna lyckats med sin målsättning. Ofta är det externa parter som informerar företaget om angreppet. Kostnaden för ett intrång är direkt korrelerat till hur lång tid det tar att upptäcka det.


Vesper första svenska personsäkerhetsföretaget på International Security Expo

2018-04-12

Under två dagar i november förväntas det komma 12 500 besökare och drygt 350 utställare till den internationella säkerhetsmässan International Security Expo i London. Den världskända mässan, som tidigare hette UK Security Expo, har målsättningen att bli det största globala säkerhetseventet och Vesper Group blir det första svenska personsäkerhetsföretaget att ställa ut på mässan.

- Vesper har ett utmärkt rykte och anses vara ett av de företag som utgör ett riktmärke i säkerhetsbranschen, säger Vespers vd Erik Lewin. Vi vill bidra till att höja den internationella standarden i den privata säkerhetssektorn och därför är det självklart för oss att delta på International Security Expo.

Security Expo har funnits med olika inriktningar i nästan 20 år. De senaste åren har fokus legat på nationell säkerhet och privata företag och under den tiden har den vuxit i snabb takt, 65% på tre år.

- Vi kommer att delta med andra medlemmar i brittiska Security in Complex Environments Group, SCEG, berättar Erik Lewin. Det känns helt rätt för oss eftersom britterna är bland de världsledande i säkerhetsbranschen och SCEG:s medlemmar utgörs av mycket välskötta bolag med internationella säkerhetsstandarder.

International Security Expo äger rum den 28 - 29 november i London Olympia. Det är den största brittiska säkerhetsmässan för nationell säkerhet och privata företagssektor. Den har internationella besökare från regeringskanslier, transportbranschen, tull- och brottsbekämpande myndigheter, försvarssektorn, räddningstjänst och cybersäkerhetsbranschen. Mässans seminarier, workshops och interaktiva evenemang tar upp många av världens stora utmaningar för medborgare, gränser och infrastruktur.

Läs mer om mässan: https://www.internationalsecurityexpo.com/

                  

Mässhallen London Olympia.                   SCEG:s montrar på mässan.


Vesper Group tillsätter säkerhetsrådgivare i Bangladesh

2018-03-14

Vesper Group fortsätter sin närvaro i Bangladesh genom att tillhandahålla säkerhetstjänster till en av Europas ledande tillverkare av kommersiella fordon och maskinteknik. Uppdraget börjar i mitten av mars.

- Ett fullgott personsäkerhetsarbete i en komplex riskmiljö likt den i Bangladesh tar många år att bygga upp, säger Erik Lewin, vd för Vesper Group. Men vår ständiga närvaro i regionen möjliggör för oss att med kort varsel kunna ta fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa, projekt och evenemang. Inför uppdragets start har vi analyserat säkerhetsläget i regionen och på orten.

Nyligen blev Vesper det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i den brittiska intresseorganisationen Security in Complex Environments Group, SCEG. SCEG samlar välskötta och kompatibla bolag med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell. Vesper var också ett av de första  företagen i världen att bli certifierade av säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan International Code of Conduct Association, ICoCA, som säkerställer att medlemsföretagen respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är aktiva.

Vespers ständiga närvaro i regionen möjliggör snabb projektstart, även i en komplex riskmiljö som Bangladesh.

Hot och hat på jobbet går att åtgärda

2018-02-15

Vid ett frukostföredrag idag hos Vesper Group lämnade företaget Hantera Agera en lägesbild från sitt arbete med att skapa struktur och ge verktyg för yrkesgrupper som drabbas av hot, hat och trakasserier. Journalisten Johannes Jakobsson och psykologen Philippa Borgh beskrev effekten när en grupp journalister upptäcker hur mycket de krympt sin egen värld på grund av de hot och det hat de får ta emot.

- Det blir väldigt tyst i rummet när de får upp ögonen för att de ibland faktiskt undviker att berätta om vad de jobbar med, inte besöker shoppinggallerian under välbesökta tider eller oroar sig för att gå ut med sina barn i vissa sammanhang, berättade Johannes.

Johannes och Philippa anordnar workshops där de tydligt ser att för många journalister har jobbet fått konsekvenser som begränsar deras privatliv. Ofta har det hänt utan att de reflekterat över det. Somliga ser sig ständigt över axeln, går med luvtröja på och går bara och handlar mat sent på kvällen för att undvika exponering.

Vågar provocera mer på en måndag
Philippa beskrev också hur det blir ett konkret demokratihot när en reporter anpassar både ämne och tidpunkt för publicering:
- Det finns många som inte skriver vissa typer av artiklar på en torsdag eller fredag, eftersom de vill ha helgen i fred. De orkar inte med att bli utsatta för hat och hot via mejl och på sociala medier och anpassar sig till att ”kanske våga provocera lite mer på en måndag”.

Workshops är en bra form för att bena i och sortera i en utsatt situation enligt Philippa och Johannes. Egna reflektioner tillsammans med kollegor gör att de då inte håller det obehagliga som händer på armlängds avstånd. Hantera Agera arbetar även med andra utsatta yrkesgrupper såsom politiker och bibliotekarier för att de ska kunna skapa struktur och få kontroll på sin situation.

Det går att undvika negativa konsekvenser
Vespers vd Erik Lewin anknöt till egna erfarenheter av att ha skyddat journalister, där somliga faktiskt behövt få koll på om det satt en bomb under bilen. Och där andra ”bara” upplevde ett starkt obehag:
- Det spelar ingen roll om det är ett verkligt hot eller en upplevd otrygghet när människor känner sig utsatta och riskerar att fara illa. Lås, larm och bevakning är en sak, men känslan av ständigt obehag nöter ner många och gör att de börjar ägna sig åt egencensur på olika sätt.

Björn von Sydow, fd polis med lång erfarenhet av att göra grundliga riskanalyser enligt olika modeller, procedurer och standarder beskrev hur han idag arbetar på Vesper.
- Det gäller att fokusera på modellen och att ha systematik i sin riskhantering. Det spelar ingen roll om det handlar om en oljedepå eller en bibliotekarie. Jag gör riskanalyser i bolag och myndigheter med väldigt olika verksamheter. Det kan vara inför en omorganisation, på en stor geografisk yta eller utifrån hot mot enskilda personer.

Björn menade att det går att undvika negativa konsekvenser genom att se dem i förväg. Han beskrev kort delar av sitt systematiska arbete som utgår från ett antal frågor såsom exempelvis: identifiera hotutövaren/förövaren, bedöma avsikt och förmåga, kartlägga tillfällen till fysisk närvaro och att vidta åtgärder utifrån det.

Johannes Jakobsson från Hantera Agera berättar att det går att göra vardagen enklare, trots en utsatt situation.
Genom att ligga i framkant och göra grundliga riskanalyser går det att undvika negativa konsekvenser. Björn von Sydow och Erik Lewin, Vesper Group.

Fakta
JMG Göteborgs universitets statistik från 2016 visar följande om journalister:
26,5 % utsatta för hot, våld och trakasserier under 2016
60 % har någon gång varit utsatta
Män är lika utsatta som kvinnor
83 % män ligger bakom problematiken

BRÅ:s statistik 2017 visar följande om politiker:
24 % av samtliga förtroendevalda har påverkats i sitt uppdrag genom hot, hat och våld
29 % av dessa har påverkats och censurerat sig själva vilket kan handla om att inte uttala sig i en fråga, agerat passivt eller ändrat ståndpunkt i en fråga. Yngre uppger att de påverkas i större utsträckning (46 %)
Vanligaste orsaken till att bli utsatt är att det fattats ett beslut och den vanligaste förövaren är en förargad man.

DIK:s rapport från 2017 visar följande om bibliotekarier de senaste två åren:
39 procent säger att det förekommit våld
30 procent har upplevt ett aggressivt beteende riktat mot sig personligen i yrkesrollen
19 procent har tagit emot hot i sin yrkesroll
55 procent upplever att förekomsten av hot har ökat


Internationellt erkännande för Vesper Group

2018-01-19

Vesper Group blir det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i den brittiska intresseorganisationen Security in Complex Environments Group, SCEG.

SCEG samlar välskötta och kompatibla bolag med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell.

– Vesper Group är ett säkerhetsföretag med hög trovärdighet och som är fullt ut kompatibla och certifierade enligt internationell standard samt har ett starkt engagemang att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vespers medlemskap i SCEG återspeglar bolagets utmärkta rykte och vilja att bidra till att höja den internationella standarden inom den privata säkerhetssektorn. Med Vesper får vi ett intressant nordiskt perspektiv på diskussionerna i SCEG och det ser vår verkställande kommitté fram emot, säger brigadgeneral Paul Gibson, vd för SCEG.

För att bli godkänd SCEG-medlem har både Vespers personsäkerhetsarbete på strategisk rådgivarnivå och operativ nivå granskats, liksom arbetet med att följa internationella standarder såsom PSC1/ISO18788 och International Code of Conduct Association, ICoCA:s certifiering. Vesper blev medlem i januari 2018.

– Det är ett internationellt erkännande att vårt arbete uppmärksammats och förtjänat inbjudan till medlemskap i SCEG, där några av världens bästa och största säkerhetsföretag är medlemmar, säger Erik Lewin, vd på Vesper Group.


Vesper tillsätter strategisk säkerhetsrådgivare i Mali

2017-12-21

Vesper tillsätter strategisk säkerhetsrådgivare i Mali

Som ett led i arbetet med att främja stabilitet och konfliktlösning i Sahel-regionen, fattade Norges regering under 2016 beslut om att öppna en ambassad i Mali. Ambassaden i Bamako öppnades i slutet av 2017 och Vesper Group tillhandahåller dem med en strategisk säkerhetsrådgivare.

På många platser i världen krävs lång erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå. Vespers erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor har både militär och polisiär bakgrund och gedigen erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.

Läs nyheten från norska regeringen: Klicka här.