2023-01-30

Som sponsor till nätverket Qnet fick Vesper Group möjligheten att bjuda in till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och samtidigt få bidra till samverkan mellan kvinnor som arbetar med eller utbildar sig inom säkerhet. Genom att berätta på djupet om verksamheten och ha en öppen dialog om framtiden har Vesper förhoppning om att kunna intressera fler kvinnor för säkerhetsbranschen.

Från högriskländer till Sverige
Vd Richard Möller inledde med att berätta om hur Vesper grundades 2004 och den verksamhet som sedan präglat företagets DNA: säkerhetsrådgivning och personskyddsuppdrag i högriskländer. Möller beskrev historien om en stabil och långsam tillväxt med fokus på kvalitet, etik och moral, något som sedermera lagt grunden för det nya uppdraget på kärnkraftverket i Oskarshamn, OKG, under 2022. Det samhällsviktiga uppdraget för OKG involverar stora delar av företagets verksamhet såsom säkerhetsskydd, bakgrundskontroller, utredningar och annat underrättelsebaserat säkerhetsarbete.

Vespers platschef hos OKG, Jonatan, berättade om syfte och ramarna kring uppdraget, vilka medarbetarna är samt hur livet är när man jobbar en vecka och sedan är ledig två. Han beskrev också alla de viktiga samverkansparter som den taktiska responsenheten samarbetar med. Frågorna kring kravprofil, roller och vilka möjligheter det finns för kvinnor var många och Jonatan beskrev på ett avdramatiserande sätt behovet av både civil, polisiär och militär kompetens samt hur tester av kondition, vattenvana och styrketest ser ut.


Personsäkerhet utomlands
När affärsområdeschef Thomas Sjöström tog vid instämde han i mycket av det Jonatan beskrivit kring behovet av kvinnlig personal, något som Vesper söker även till utrikesuppdrag. Han sa också att det är möjligt att kombinera arbetet med familj, trots att det blir annorlunda när man jobbar sex eller åtta veckor i stöten och sedan är hemma en dryg månad. Tuffa och höga krav på kvalitet är signum för Vesper men å andra sidan finns en stor kollegialitet, att bli sedd som individ, utvecklingsmöjligheter, spännande upplevelser och konkurrenskraftig lön. Vid hemkomst finns dessutom lyxen i att vara fullkomligt närvarande i privatlivet. Sjöström medgav att det inte är ett jobb för alla, men de flesta kvinnor och män som prövar på det under en period i yrkeslivet är nöjda.

Fler kvinnor till branschen – och Vesper
Vespers Josephin Källerudd och Henrik Grip höll i det avslutande passet där planering och vardag för en operatör åskådliggjordes. Det hela mynnade ut i en mycket livlig och engagerad diskussion om varför det är svårt att attrahera, rekrytera och behålla fler kvinnor. Många goda förslag lades fram och det gjordes både uppmuntrande och bistra konstateranden. Kvällen avslutades med förevisning av materiel från högriskmiljöer och ett trevligt mingel.


Test av utrustning för högriskmiljöer.

Vi söker fler kvinnor
Vespers säkerhetsarbete i både högriskmiljöer och Sverige blir bättre med mer kvinnlig kompetens. Är du kvinna och nyfiken på om din profil är intressant för oss? Vi välkomnar varmt spontanansökan från dig som har taktisk eller operativ erfarenhet från Försvarsmakten eller Polisen. Skicka ditt cv till hr@vespergroup.se

Här kan du läsa mer om om Qnet.


God stämning och öppenhjärtiga diskussioner om att rekrytera fler kvinnor till säkerhetsbranschen.