2023-02-27

Antagningstesterna till Vespers taktiska responsenhet på OKG, Oskarshamns kärnkraftverk, har påbörjats. Under januari månad ansökte över hundra kvalificerade personer till uppdraget att skydda en viktig del av Sveriges energisektor.  

Social förmåga och självdisciplin av stor vikt
Vesper Group har sedan 2022 uppdraget att skydda OKG genom den taktiska responsenheten som består av skyddsvakter med utökad förmåga. För att lösa uppgiften krävs kvinnor och män med god erfarenhet av praktiskt säkerhetsarbete som polis eller militär och det läggs stor vikt vid individens sociala förmåga, självdisciplin och förmåga att ingå i specialiserade team.

Varje individ bär med sig speciella kompetenser och erfarenheter, men de gemensamma nämnarna är vapenutbildning, grundläggande sjukvårdskunskaper samt förmåga till konflikthantering i olika hotnivåer och miljöer. Under rekryteringsdagen testas bland annat kondition, styrka, skyttekunskaper och alla genomgår säkerhetsprövningsintervjuer.


På skjutbanan för att testa skyttekunskaper

Unikt uppdrag i Sverige
För den som blir antagen väntar ett intensivt och utvecklande arbete med stort ansvar, där arbetstiden är förlagd enligt rullande schema om en veckas arbete följt av två veckors ledighet. Det samhällsviktiga uppdraget är unikt i sitt slag i Sverige och utgår från omvärldsläget. Läs mer om uppdraget i våra artiklar, där det finns intervjuer med platschefen Joel och gruppchefen Jonatan.

Rekrytering stängd
Rekryteringen är stängd för detta tillfälle men vi tar emot spontansökningar, även till våra uppdrag i högriskmiljöer utomlands och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. Inkludera CV samt personligt brev, max 1 A4 till hr@vespergroup.se