2022-05-31

Saab har verksamhet i 100 länder, över 18 000 anställda och en avancerad produktportfölj som omfattar stridsflygplan, ubåtar, vapensystem och sensorer. Företaget är en viktig del av Sveriges försvar, så sammantaget säger det sig självt att skyddskraven är höga och utmaningarna många. Under sitt föredrag på Vespers vårmingel beskrev koncernsäkerhetschefen Annika Liljemark en stark analysdriven säkerhetsverksamhet, men också några av hoten.

Brett erbjudande
Liljemark inledde med att beskriva Saabs breda erbjudande på de militära och civila områdena och det mest grundläggande för säkerhetsarbetet; säkerhetsåtgärder och awareness. Hon definierade det skyddsvärda som till exempel information, leverantörs- och logistikkedjor, teknik och prestanda samt anläggningar.


Saabs koncernsäkerhetschef Annika Liljemark

Cyberangrepp ökar
Hon beskrev att hoten består av avlyssning av digital trafik liksom dataintrång, fysiska intrång och stölder. Kartläggning av Saab-anställda i öppna källor förekommer också, liksom påverkansoperationer och social engineering där man försöker manipulera personer för att komma över åtråvärd information. Antalet cyberangrepp mot nyckelpersoner som arbetar med försvars- och krisberedskap ökar, liksom mängden phishingattacker.

På framkant i omvärldsbevakningen
Ett bra skydd är helt avgörande, fastslog Liljemark, då både konkurrenter och antagonister är ute efter information. En analys av hur hotaktörerna arbetar styr en stor del av säkerhetsarbetet och det behövs eftersom de blir alltmer sofistikerade och hotbilden mer komplex. Det krävs att man är på framkant i omvärldsbevakningen och för det krävs god kunskap:

– Dagens omvärld kräver ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt i säkerhetsarbetet, poängterade Liljemark.

Att reducera hotaktörers tillfällen
Liljemark pekade också på att analysen måste grundas på en bedömning av hotaktörers avsikt, förmåga och tillfälle. De två förstnämnda kan ett företag inte göra något åt, men man kan däremot arbeta med att reducera tillfällena. Därmed är det en nyckelfråga att öka personalens medvetenhet och kunskap kopplat till hotbilden – vad består hoten i och varför de uppstår är helt fundamentala frågor som anställda behöver ha kännedom om, menade Liljemark.

Eftersom Saabs produkter är av strategisk betydelse för deras kunder är företagets kontinuitet och leveransförmåga helt avgörande, sa Liljemark och avslutade med att åter peka på vikten av det proaktiva och analysdrivna säkerhetsarbetet.

 

Saabs koncernsäkerhetschef Annika Liljemark och tidigare Must-chefen Gunnar Karlson var talare på Vespers vårmingel på temat ”Att arbeta underrättelsebaserat i näringslivet”. Här finns även en sammanfattning av Gunnar Karlsons föredrag.

Läs mer om Saab i Sverige.

Läs mer om Vespers tjänster eller kontakta oss för att få veta mer om vårt erbjudande.