2022-06-10

Vespers skyddsvakter på Oskarshamns kärnkraftverk OKG, utgör en taktisk responsenhet med speciellt uttagen personal som tränats för att kunna möta antagonistiska hot i olika miljöer. Enheten är unik i sitt slag i Sverige och särskilt lämpad för att skydda och höja tröskeln mot antagonister vid kritisk och samhällsviktig infrastruktur. 

Enheten samlar många olika erfarenheter och vi har intervjuat gruppchefen Jonatan, som även besitter sjukvårdskompetens.

– Jonatan, du är en av Vespers gruppchefer som skyddar OKG i Oskarshamn. Berätta om din bakgrund?
Jag kommer senast från Polismyndigheten, där jag jobbade som ingripandepolis i utsatta områden och som regional övningsledare vid terrorövningar med huvudinriktning sjukvård. Dessförinnan har jag arbetat pre-hospitalt med akutsjukvård under flera år, inom Försvarsmakten och i näringslivet.

– Du jobbar med ett unikt uppdrag som går ut på att skydda och höja tröskeln mot antagonister vid kritisk och samhällsviktig infrastruktur. Hur känns det?
Det känns ansvarstyngt och väldigt stimulerande på samma gång. Med en komplex hotbild ställs stora krav på att vara flexibel, men även lyhörd i samverkan med andra aktörer. Totalförsvar är ett lagarbete och vi utgör en viktig pusselbit i det hela.

– Vilka erfarenheter och kunskaper gör dig särskilt lämplig för uppdraget?
Jag är tacksam för mina erfarenheter från Polismyndigheten, Försvarshögskolan och Försvarsmakten, där jag lärt mig samverkan och indirekt ledning. God personkännedom, förmåga att läsa av människor och erfarenhet av att ingripa i olika sorters händelser ger bra förutsättningar för att både leda en grupp och att kunna agera när det krävs.

– Krävdes det att du redan hade skyddsvaktsutbildning eller några andra civila meriter när du började på uppdraget?
Nej, Vesper gjorde sitt urval baserat på vissa grundkriterier och kunde efter urvalet sätta ihop grupperna efter kompetensområden. Skyddsvaktsutbildningen och alla andra obligatoriska förutsättningar tillhandahöll företaget inom ramen för anställningen.

– Varför behövs kompetenser inom sjukvård i ett skyddsvaktsuppdrag?
Skyddsobjekt är av sin natur svåråtkomliga och kan dessutom medföra risker i sin omgivning som inte finns på allmän plats. Det kan i sin tur leda till att tiden för reguljär sjukvård att nå fram till en skadad person förlängs betydligt. Därför är det värdefullt att i en responsenhet ha såväl legitimerad personal som sjukvårdare. De kan påbörja ett första vårdförfarande, om situationen tillåter det. Med kvalificerad personal och rätt utrustning räddar man inte bara liv utan skapar också arbetsro för den egna och annan personal på platsen.

– Hur vidmakthåller ni era kunskaper inom sjukvård?
Flera av oss arbetar fortfarande, med Vespers godkännande, i olika omfattning inom sjukvården när vi har våra lediga veckor. Såväl hospitalt som pre-hospitalt och i olika instruktörsroller. Sjukvård är i hög grad en färskvara och måste regelbundet vidmakthållas, så ansvaret vilar mycket på den enskilde som för med sig kunskaper. Men vi kommer också att öva med externa aktörer, både civila och myndigheter.

 – Ni finns på plats 24/7, vilket är ditt bästa sätt att hålla dig alert och stimulerad?
Som gruppchef är det inte svårt att fylla tiden, är det inte aktiv tjänstgöring så förbereder jag övningar, löser administrativa uppgifter eller planerar gemensamma träningspass. Är man nyfiken av sin natur finns det mycket att utforska, planera och taktisera med gruppen. Det gäller att ta tillvara på deras önskemål liksom de kunskaper och erfarenheter som de har.

– Ni är schemalagda för arbete som på en oljeplattform, med en veckas arbete följt av två veckors ledighet. Men hur är det egentligen att bo tillsammans med kollegorna?
Faciliteterna har varit över förväntan och gör att man lever nära inpå varandra, men samtidigt har goda möjligheter till egentid. Självklart är det stor skillnad mot en vanlig arbetsplats, men ur mitt perspektiv ger det mig ännu bättre möjlighet att lära känna min grupp. Sett över en längre period har jag mer tid för min familj nu än när jag arbetade treskift, vilket är väldigt tacksamt.

 


Att skydda är huvuduppdraget, tillika finns vårdkompetens. Foto: Vesper Group

Läs mer om att arbeta på Vesper.

Läs mer om våra tjänster.