2021-08-27

Den svenska evakueringen från Kabul, Afghanistan har idag avslutats med över 1100 personer som evakuerats till Sverige. Såsom utrikesminister Ann Linde idag uttryckte det vid dagens presskonferens har det skett ”ett fantastiskt arbete i en mycket farlig miljö” och ”ett exceptionellt och historiskt samarbete”. Utrikesministern tackade alla och sade att det inte hade varit möjligt att lyckas utan samarbetet mellan UD, Försvarsmakten, Migrationsverket, Polisen, andra departement och UD:s säkerhetsoperatörer från Vesper.

Vi i Vespers ledning är mycket stolta och riktar ett varmt tack till alla våra anställda som bidrog i operationen med att evakuera så många människor från Kabul. Efter att evakuering av danska, norska och svenska UD:s utsända personal var slutförd valde drygt tjugo svenska och ett tiotal danska operatörer från Vesper Group att återvända till den kaosartade och oerhört riskfyllda miljön i Kabul, då för att hjälpa sina lokalanställda kollegor och många andra som nu kommit till Sverige, Danmark och Norge.

Det mod och beslutsamhet som vår personal visat när de återvände för att med risk för sina liv ta hem så många av våra lokalanställda med familjer samt övriga strandsatta medborgare är helt fantastiskt.

Vi vill verkligen tacka för det ledarskap och tydliga inriktning som UD visat när det gällde att få hem vår personal. Tack även till Migrationsverket för stöd och utbildning till vår personal som stått längst ut på linan för att fysiskt ta in de nödställda. Slutligen ett varmt tack till Försvarsmakten som genom särskilda operationsgruppens (SOG) närvaro på plats skapade ett avsevärt högre skydd och säkerhet för vår personal samt säker transport hem till Sverige.

Nu tar vi hand om vår personal, laddar om och är beredda att stå till förfogande igen när och om Sverige vill återuppta diplomatiska förbindelser på plats i Afghanistan. Ett land som upplevt så mycket hemskt och som förtjänar ett mycket bättre öde än detta.

Erik Lewin, vd Vesper Group
Richard Möller, vice vd Vesper Group


SVT direktsände presskonferensen med anledning av den slutförda evakueringen.