Med anledning av Aftonbladets artikel idag om en person misstänkt för spionage: det finns uppgifter i artikeln som kan få det att framstå som att Vesper delat sekretessbelagd information, men det stämmer inte. Materialet som myndigheten fått är standardsvar vid förfrågan från en upphandlande kund avseende våra tjänster kring bakgrundskontroller och säkerhetsprövningssamtal. Sådan information omfattas av affärssekretess men är inte hemlig och avslöjar heller inget som kan påverka våra interna arbetsprocesser eller kunders information.

Läs mer om våra bakgrundskontroller och säkerhetsprövningssamtal här:

Bakgrundskontroller