2020-09-08

Vesper har fått förnyad certifiering från International Code of Conduct Association, ICoCA, och även godkänts i en granskning för fortsatta ISO-certifieringar

Granskning av MSS Global

Vi är särskilt stolta över några citat från MSS Global-rapporten som utvärderar företagets efterlevnad av de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitetsstyrningssystem, PSC.1 och ISO 18 788 för säkerhetsoperationer:

”Vespers ledning är erfaren och fortsätter att planera och leverera framgångsrika säkerhetsoperationer i Mellanöstern. Ledningsgruppen är skicklig, erfaren och kunnig. ”

”Vesper har ett extremt nära samarbete med sina kunder och de uppnår ständigt toppbetyg för sina leveranser, vilket framgår av kundintervjuer. Vespers kunder ser verkligen företaget som en partner i att skydda diplomatisk personal och tillgångar. Vesper upprätthåller nära arbetsrelationer med samarbetsparter som ICOCA och SCEG samt tillsynsmyndigheterna i de länder där de verkar. Vespers anställda är mycket erfarna och kompetenta och företaget har byggt upp en intern kultur och ett externt rykte som ett företag som tar hand om sina anställda. ”

Läs mer om de internationella standarderna ISO 9001

Förnyad certifiering från ICoCA

Den förnyade certifieringen från ICoCA, International Code of Conduct Association, visar att våra system och policys uppfyller principer och standarder enligt International Code of Conduct for Private Security Service Providers. Genom att gå med i ICoCA visar privata säkerhetsföretag sitt engagemang att följa de grundläggande principer och standarder för mänskliga rättigheter och humanitära lagar som anges i ICoCAs uppförandekod. Certifieringen från ICoCa är ett offentligt uttalande om att säkerhetsföretagets policys och system har granskats oberoende och befunnits överensstämma med uppförandekoden och att medlemmens verksamhet kontinuerligt övervakas.