Över 100 sökande till taktisk responsenhet

2023-02-27 Antagningstesterna till Vespers taktiska responsenhet på OKG,…