Affärsområden

Rådgivning och utredningar

Vesper erbjuder stöd i det dagliga säkerhetsarbetet i form av utredningar, personsäkerhetsprogram, bakgrundskontroller och resesäkerhet. Vi inhämtar information från en mängd olika källor, tar fram policys och riskanalyser, genomför säkerhetskyddsanalyser, säkerhetsrevisioner, Security Due Diligence samt utbildningar och eventsäkerhet.

Personsäkerhet

Vesper skyddar personer som reser till eller är bosatta i några av världens farligaste länder. Vi är sedan 2004 en uppskattad personskyddsleverantör till både regeringskanslier, företag och biståndsorganisationer från Norden och en rad andra länder. Sedan 2022 skyddar Vesper även samhällsviktig verksamhet i Sverige genom skyddsvakter med utökad förmåga; taktisk responsenhet.

Tjänster

PERSONSÄKERHET OCH RESESÄKERHET UTOMLANDS

Vi skyddar personer i några av världens farligaste länder. Vi finns där långt innan skyddspersonen anländer och rekognoscerar, förbereder och är med under hela vistelsen.

Läs mer →

PERSONSÄKERHET I SVERIGE

Våra personsäkerhetsprogram i Sverige skapar trygga ramar för personer i affärskritiska nyckelfunktioner.

Läs mer →

RÅDGIVNING OCH ANALYSER

Vi analyserar tillgångar och skyddsåtgärder, kartlägger tänkbara hot och angrepp samt identifierar och bedömer hotaktörer.

Läs mer →

BAKGRUNDSKONTROLLER

Slipp kostsamma överraskningar och säkerhetsproblem. Få koll på personer inför anställningar eller nya affärsrelationer.

Läs mer →

KRISHANTERING OCH UTREDNINGAR

Undvik skada på ekonomiska värden, personal och varumärke genom att vi analyserar och utreder.

Läs mer →

UTBILDNINGAR

Vi lär gärna ut det vi kan inom resesäkerhet, säkerhetsskydd, säkerhetsskyddad upphandling (SUA), företagsspionage och
hostile environment awareness training (HEAT).

Läs mer →

Läs mer

Taktisk responsenhet

Omvärldsläget har förändrats och medför nya krav på säkerhet

Därför har vi anpassat 20 års operativ erfarenhet från högriskländer till Sverige. Nu skyddar vi svensk samhällsviktig verksamhet genom våra skyddsvakter med utökad förmåga. De kan besvara angrepp från en svår fiende.

Det spelar mindre roll vilken verksamheten är eller var i Sverige den finns. Hotbilden styr uppdraget och dimensionerar krav på personal, förmåga och utrustning.

Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid så förklarar vi, självklart kostnadsfritt

Kontakta oss

Regelefterlevnad och styrning

Vi ställer krav för att vara en uppskattad leverantör

Vi ställer mycket höga krav på oss själva och våra underleverantörer när det gäller regelefterlevnad, etisk standard och uppförande. Var vi än befinner oss i världen så agerar Vespers anställda enligt vår uppförandekod och gällande lagstiftning. Vi deltar aktivt i FN:s hållbarhetsarbete UN Global Compact och utformar både strategi och operativt arbete enligt FN:s globala principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhänsyn och antikorruption.

Vespers Code of Conduct

Först i Norden med certifiering för säkerhetsföretag

ICoCA, International Code of Conduct Association, är säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan. De säkerställer att säkerhetsföretag som är medlemmar i organisationen respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är aktiva, samtidigt som deras klienters intressen skyddas. Vesper var ett av de första medlemsföretagen tillika det första i Norden att bli ICoCA-certifierade.

Vespers Statement of Conformance

Möjlighet till whistleblowing och klagomål

Att tidigt upptäcka eventuella oegentligheter är viktigt för oss. Alla anställda, kunder och tredje parter kan inkomma med anonyma klagomål eller information om eventuella överträdelser. Vesper Whistleblowing Policy säkerställer att anställda kan rapportera utan att riskera repressalier. Via compliance@vespergroup.se  kommer du i direktkontakt med Vespers ledning och genom rapporteringstjänsten Lantero är det möjligt att anonymt rapportera försummelse eller dåligt uppförande. Om du farit illa genom Vespers agerande eller om det finns misstanke om att Vesper har brutit mot paragraferna i International Code of Conduct finns det också möjlighet att rapportera detta till ICoCA.

Vespers Whistleblow policy

Vesper Group grundades 2004 och är ett underrättelsebaserat säkerhetsföretag. Vi har unika erfarenheter från Försvarsmaktens specialförband, Säpo, MUST och Polisen. Vi har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare.