2018-12-07

Vesper växer. Vi är alltid intresserade av att få kontakt med kompetenta och drivna potentiella medarbetare inom personsäkerhet, cybersäkerhet samt säkerhetsrådgivning och utredningar. Vi tar även emot praktikanter med inriktning på informationssäkerhet, krishantering och säkerhet.

Våra värdefulla, kompetenta och uppskattade praktikanter Sara Fresker och Victoria Anderberg har svarat på några frågor om sin praktiktid på Vesper.

Sara Fresker och Victoria Anderberg

 

Läs intervjuerna:

Sara Fresker

Hur ser de pågående studierna ut och kort om vad du gjorde innan dessa?
Jag läser sista terminen inom internationell samhällsvetenskap, fred- och utvecklingsstudier. Det har gett mig kunskaper om allt från konflikthantering till ekonomi, globalisering och säkerhetsfrågor. Före studierna jobbade jag som kock i Trondheim och inom vården hemma i Östersund.

Varför sökte du dig till Vesper Group för din praktik?
Min utbildning leder ofta till ett vägskäl mellan utvecklingsfrågor eller säkerhet. Jag ville praktisera inom säkerhet och lära mig mer om hur ett privat företag jobbar. Vesper lockade genom flera olika affärsområden och därmed fler aspekter av säkerhetsfrämjande arbete. Men även kollegornas kompetens från både civil, militär och polisiär bakgrund som ger värdefull guidning och inspiration.

Vilka är dina uppgifter på Vesper Group?
Jag jobbar främst med Cyber Threat Intelligence, ett helt nytt område för mig. Det viktigaste har varit att lära mig om våra tekniska säkerhetslösningar, som gett mig kunskap om OSINT (open source intelligence; öppen underrättelseinformation), deep och dark web. Men jag jobbar även med regelefterlydnad för mänskliga rättigheter, Code of Conduct och jämställdhetspolicy – extremt viktigt för oss som företag och de som arbetar för oss i högriskmiljöer.

Vilka erfarenheter tar du med dig?
Den viktigaste är förberedelse för arbetslivet efter examen. Jag har lärt mig att om man gör sitt allra bästa och är villig att lära sig och utvecklas, så har man kommit långt. Vikten av mångfald bland medarbetarna är en annan: olika bakgrunder och erfarenheter, som också är en av Vespers styrkor.

Vad har varit mest oväntat?
Mest oväntat var att man kommunicerar väldigt rakt på sak, inte som på universitetet där man svävar ut lite innan man kommer till saken och ger en analytisk bakgrund eller en förklaring till sin slutsats.

Vad har du uppskattat mest?
Kollegornas välkomnande och bemötande! Det är väldigt viktigt den första tiden eftersom det är annorlunda och nervöst att komma till en ny arbetsplats, speciellt som student. Jag har även uppskattat att min mentor gett mig arbetsuppgifter och sedan låtit mig arbeta självständigt.

Vad är planen efter avslutade studier?
Jag drömmer om att plugga till en Masters utomlands. Men först vill jag börja arbeta och använda min utbildning och kunskap till att göra skillnad på riktigt och bidra till en bättre, säkrare värld.


Victoria Anderberg

Hur ser de pågående studierna ut och kort om vad du gjorde innan dessa?
Jag går min sista termin på Företagsuniversitet, där jag utbildar mig till diplomerad säkerhet- och trygghetskoordinator. Det är en relativt bred säkerhetsutbildning där jag valt att fördjupa mig i underrättelseinhämtning. Innan dess arbetade jag inom Kriminalvården och Försvarsmakten.

Varför sökte du dig till Vesper Group för din praktik?
Jag blev tipsad om Vesper Group av mina militära kontaktnät och kände direkt att företagets underrättelseinriktning passade väl in på vad jag vill arbeta med i framtiden. Eftersom jag vill utveckla mina erfarenheter av informationsinhämtning så kändes Vesper Group som ett självklart val.

Vilka är dina uppgifter på Vesper Group?
Jag tillhör Vesper Groups Security Intelligence Management. Här har jag arbetat mycket analytiskt med omvärldsanalys och kartläggning av potentiella hot för våra internationella kunder. Men även rekognosering, bakgrundskontroller och resesäkerhet i högriskmiljöer.

Vilka erfarenheter tar du med dig?
Jag kom med en ödmjuk inställning och beslutsamhet om att få lära mig så mycket som möjligt. Att få arbeta med personer med så omfattande erfarenheter från polis, militär och akademi är värt väldigt mycket.

Vad har varit mest oväntat?
Det fanns en liten oro för att det skulle vara grabbkultur på kontoret. Det visade sig inte alls stämma, utan alla här bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Vi arbetar hårt och samarbetar för att det alltid ska finnas anledning att fira framgångar.

Vad har du uppskattat mest?
Att jag fick möjligheten att skriva mitt examensarbete på Vesper Group. Ämnet är ”Open source intelligence” (öppen underrättelseinformation) och bakgrundskontroller i samband med rekrytering, något jag fått arbeta mycket med under min praktik.

Vad är planen efter avslutade studier?
Jag vill fortsätta utvecklas inom säkerhetsbranschen, gärna på ett företag eller myndighet som arbetar underrättelsebaserat.