Att praktisera hos Vesper

2018-12-07

Vesper växer. Vi är alltid intresserade av att få kontakt med kompetenta och drivna potentiella medarbetare inom personsäkerhet, cybersäkerhet samt säkerhetsrådgivning och utredningar. Vi tar även emot praktikanter med inriktning på informationssäkerhet, krishantering och säkerhet.

Våra värdefulla, kompetenta och uppskattade praktikanter Sara Fresker och Victoria Anderberg har svarat på några frågor om sin praktiktid på Vesper.

Läs intervjuerna här: Sara Fresker och Victoria Anderberg


Sara Fresker och Victoria Anderberg

 

 

 


Att jobba i Bagdad

2018-06-18

Namn: Torbjörn
Ålder: 34
Intressen: Hobbymekaniker, gillar styrdans
Ledord: Ödmjukhet och ständig förbättring

Hur såg din första kontakt med Vesper ut?
Jag stötte på ett team när jag var på utlandstjänst i ett operationsområde med Försvarsmakten. Mötet inspirerade mig. Det var ett självständigt litet team svenskar i högriskmiljö och de jobbade snarlikt oss, men på ett annat sätt än i det militära. Det ledde till att jag började fundera, planen mognade och sedan förberedde mig under en längre tid. När jag väl sökte var jag både klar i tanken och i god fysisk form.

Du har jobbat två år i Mellanöstern. Hur får du ihop yrkes- och privatlivet med ett barn hemma i Sverige?
Jag jobbar i snitt åtta veckor och är ledig fyra. Inga problem för en singelperson, men det fungerar nästan klanderfritt även för mig som har ett barn. Allt var förstås noga planerat, förankrat och förberett i familjen innan jag åkte. Men jag kan stötta med många saker även från Irak – jag har t ex genomfört sjukvårdssamtal och läkarmöten. Dagens teknologi underlättar enormt mycket, det finns Skype och annat för att hålla bra kontakt. Vid mina hemmaperioder får mitt barn och familj all min tid och närvaro. Jag har inte en massa jobb i huvudet utan är verkligen där hela tiden.

Berätta litet om din bakgrund, vad har du studerat och vilka yrkeserfarenheter har du?
Jag har jobbat åtta år i Försvarsmakten varav flera år i utlandstjänst. Är skytteinfanterist i grunden och avslutade med polisiär tjänstgöring i utlandstjänst. Jag har också gått Polishögskolan och jobbat två år som polis.

Hur kommer dina erfarenheter till sin rätt på Vesper?
Jag måste ta ett mycket större ansvar än i de stora myndighetsorganisationer där jag jobbat tidigare. Det går inte att bara utgå från det jag inledningsvis får som uppgift. Exempelvis måste jag kunna fixa tekniska detaljer på ett fordon eller läsa in mig på morgondagens uppdrag. Ena dagen gräver jag loss en bil ur ett sandigt dike och nästa dag jobbar jag i slips och kostym under ett skyddsuppdrag. Precis allt jag tidigare lärt mig och mina personliga färdigheter kommer till sin rätt. Jag tvingas också hela tiden att röra mig i ytterkant för det jag kan och för min sociala kompetens. Sådan förändring och omväxling är ren stimulans för mig.

Vad är det bästa med jobbet?
Att vi är en liten sammansvetsad grupp. Att vi har samma arbetsmoral och uppgiftslösande attityd i gruppen.

Och vad är svårast?
Alla får kämpa med självdisciplinen. Det kan bli perioder då arbetet blir väldigt enahanda och det gäller att hålla sig på topp ändå. Andra perioder kan det vara hög stressnivå i en påfrestande miljö, då gäller samma sak.

Vad vill du göra i framtiden?
Det här är ett långsiktigt engagemang för mig. Jag vill lära mig och utvecklas, inte stagnera och jag planerar i ett- eller treårsperioder. Jag vill stanna på Vesper, på en annan tjänstgöringsort eller i en annan befattning. Det är jätteviktigt för mig att upprätthålla självdisciplin och struktur.

 

 
Teamleader går igenom taktik inför ett uppdrag.

Kort om operatörens vardag – berättat av teamleader
Förberedelserna är 90 % av genomförandet och bygger på tydliga rutiner och goda preparationer. Då flyter genomförandet på, oavsett om justeringar sker.

Vi planerar vår verksamhet minst 24 timmar före uppdrag. Rekognoscerar och uppdaterar material. Förbereder profil, klädsel, utrustning, vägval, taktik för uppgiften. Tar fram tillstånd som krävs, hämtar in senaste kunskap från platsen. Visualiserar och pratar ihop oss i teamet.
God sömn, träning är a och o för att vara alert och förberedd på bästa sätt.

Vid genomförandet är det glasklart vem som gör vad. Alla har sin roll och sina uppgifter. Allt är planerat – från egen mental förberedelse till sjukvårdsberedskap och vilken personlighet som lämpar sig på olika platser. Man måste hålla sig till sin roll men vara flexibel om allt kastas om eller ändras.

Efter varje uppdrag sker en kort samling, debrief, och cirkeln fortsätter när vi går igenom framgångsfaktorer, utmaningar och utveckling. Det går aldrig att slappna av eller hamna i slentrianbeteende. Varje kväll går vi igenom hela dagen på samma sätt och planerar sedan för kommande uppdrag.

Nyckelegenskaper för en operatör
Självdisciplin, flexibilitet, anpassningsförmåga.
Ha god självinsikt, personlig mognad, ödmjukhet och en stor förändrings- och förbättringsvilja.
Vara uthållig, gilla att träna, öva, föröva.
Måste gilla lagarbete.
Erfarenhet från Polisen eller Försvarsmakten, helst ha jobbat i högriskmiljöer i och olika kulturer.


Att jobba i Kabul

2018-01-31

Namn: Tina
Ålder: 30
Favoritbok: Shogun av James Clavell
Bästa träningspasset i Kabul: Styrka/cardio/yoga. Det kan bli många pass i veckan. Man går ju inte ut och fikar direkt.

Hur såg din första kontakt med Vesper Group ut?
En av mina tidigare kollegor har jobbat på Vesper och tipsade mig. Jag tog kontakt och blev rekommenderad att skicka in ett cv trots att det inte fanns någon aktuell tjänst just då. Fick beskedet att man ville ta vara på min profil och senare det året blev jag kallad till intervju för en tjänst i Kabul. Och jag fick jobbet!

Du har jobbat ett år som säkerhetsadministratör i Kabul. Hur får du ihop ett yrkes- och privatliv när du jobbar i sex veckor och är hemma i Sverige i sex veckor?
Det funkar väldigt bra. För mig tillför det en form av dynamik – att vara ledig sex veckor då jag kan göra vad jag vill och samtidigt få jobba på en annan ort. Det kontrar ett tradigt Svenssonliv. Det händer att jag jobbar väldigt långa pass i Kabul ibland, men väl hemma i Sverige så kopplar jag av totalt. Jag kan t o m släppa de afghanska nyheterna. Men den dagen jag vill skaffa familj eller hund blir det förstås annorlunda. Nu har jag inte så mycket att rådda med.

Berätta litet om din bakgrund, vad har du studerat och vilka yrkeserfarenheter har du?
Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap från Linköping och pluggade en termin i Santiago i Chile och en termin i Prag. Sedan läste jag vidare på Bruneluniversitetet i London, en ettårig masterutbildning i säkerhets- och informationsanalys. Jag har också jobbat före och under studietiden. Först med säkerhet på Gardermoens flygplats i Norge och därefter gjorde jag militärtjänstgöring på Helikopterflottiljen i Kvarn. Jag var skyttegruppsbefäl och trivdes verkligen med den ordning, reda, struktur och ”snärtighet” som jag upplevde där. Därefter jobbade jag som säkerhetsvakt på en utländsk ambassad i Oslo. Det var också en väldigt speciell miljö där jag trivdes bra, men det fanns ingen möjlighet att växa i yrkesrollen. Så Vesper blev ett naturligt steg.

Hur kommer dina erfarenheter till sin rätt på Vesper?
De har gjort mig till den jag är nu – relativt bred i mina kompetenser. Jag är van vid att hålla många bollar i luften och många tankar i huvudet samtidigt.
Det blir oftast en pressad miljö i Kabul och det gäller att hitta sätt att bli bekväm i den miljön. Jag gör det utifrån mina erfarenheter, de har banat väg för att jag ska klara just sådana situationer. Att vara länken mellan kunden och säkerhetsteamet innebär att det ringer från alla håll och kanter och jag måste agera snabbt, fatta snabba beslut och lösa problem. Mina studier och säkerhetsrelaterade jobb gör att jag har ett säkerhetstänk där jag förstår vilket slags information vem behöver och när. Ibland kan jag förutse folks behov innan de frågar.

Hur har du utvecklats under din tid i Kabul?
Jag har tuffat till mig och blivit mer lösningsorienterad. Det innebär en bra ”mästrings-känsla” när jag får en tuff nöt att knäcka och klarar det. Jag har förstås också utvecklats av upplevelsen av ett nytt land, ny kultur och människor.

Hur är det att vara kvinna i en relativt mansdominerad bransch?
Jag blev överraskad över hur positivt mottagen jag blev. Jag behövde inte jobba för att bli accepterad, vilket jag hade förväntat mig. Det var som en backe jag slapp gå upp för. Så klart att man måste lägga energi på att bli en del i teamet. Det är ju jag och grabbarna, man blir som en familj. Och det kan vara påfrestande ibland, att leva så tight i långa sträckor.

Vad är det bästa med jobbet?
Det är omväxlande. Jag blir aldrig uttråkad. Att teamet ser varandra; man märker om någon är trött en dag och då är det alltid någon annan som bjuder till och frågar om man kan hjälpa till.

Och vad är svårast?
Att ha tålamod. Framför allt en annan kultur och språkbarriären är tålamodsprövningar som är nyttiga men tuffa.

Vad vill du göra i framtiden?
Jag strävar efter att arbeta mer inriktat på informationsanalys, men just nu får jag mycket ny kunskap. Erfarenheten av att jobba i en konfliktzon – en smått surrealistisk miljö – är värdefull och något jag inte hade fått annars.

Kort om säkerhetsadministratörens arbetsdag:
Trackar operatörerna.
Har radio- och telefonkontakt, alltid tillgänglig.
Informationsinhämtning: flaggar upp i det operativa och bidrar till riskbedömningar.
Är en facilitator och problemlösare så att allt ska gå smidigt och säkert.
Sköter även viss administration och teknik.

Kabul, Afghanistan. Foto: Vesper Group