2022-04-13

Strålsäkerhetsmyndigheten meddelade 2018 att skyddet av Oskarshamns kärnkraftverk OKG måste baseras på den nya dimensionerande hotbeskrivning som det försämrade omvärldsläget medför, där hoten mot Sverige ökat och blivit mer komplexa. OKG har därefter anpassat sitt skydd och sedan mars 2022 finns en utökad förmåga med skyddsvakter från Vesper Group.

Skyddsvakterna utgör en vältränad taktisk responsenhet med speciellt uttagen personal som tränats för att kunna möta antagonistiska hot i olika miljöer. Enheten är unik i sitt slag i Sverige och särskilt lämpad för att skydda och höja tröskeln mot antagonister vid kritisk och samhällsviktig infrastruktur. De finns på plats dygnet runt och är en naturlig del i arbetet med att långsiktigt anpassa verksamheten till de förändringar som ständigt sker i omvärlden. Skyddet av OKG lever nu upp till de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten ställer.

Vi har intervjuat Joel från Vesper Groups taktiska responsenhet vid OKG.

Joel, du är platschef för Vespers skyddsvakter som skyddar OKG i Oskarshamn. Berätta om din bakgrund?
Liksom de flesta i gruppen har jag en militär grundutbildning i botten, därutöver är jag polis med drygt tio års erfarenhet. Jag har jobbat som ingripandepolis i särskilt utsatta områden, som instruktör inom polisiär konflikthantering (POLKON) samt vid internationella uppdrag med fokus på samverkan mellan polis/militär och civilsamhälle. Jag har också studerat riskhantering och på motsvarande sätt har många i teamen utbildning inom säkerhetsskydd eller som säkerhetssamordnare.

 – Ni är först ut att jobba med ett uppdrag i Sverige där ni har en unik förmåga och ett unikt utökat skyddsvaktsuppdrag. Kommentar på det?
Det här uppdraget ritar om säkerhetskartan för AB Sverige. Trygghet och säkerhet är ju något som ska utgå från staten, men uppdraget ger oss som privat aktör en möjlighet att konkret bidra på ett område där vi verkligen behövs utifrån omvärldsläget. Myndigheterna har pekat på behovet och gett oss förutsättningarna att stödja i ett samhällsuppdrag för Sverige.

Har du några särskilda erfarenheter som gör dig särskilt lämplig för uppdraget?
För egen del ser jag min erfarenhet från civil/militär/polisiär samverkan som särskilt bra, även i detta uppdrag behövs det en länk däremellan. Vi har många individuella kompetenser med militära erfarenheter som ger djup och bredd, liksom från rättsvårdande instanser. De civila kompetenserna inom sjukvård är också väldigt viktiga, likaså internationella erfarenheter från missionsområden och högriskmiljöer.

Vad går du i gång på mest med uppdraget?
Den nischade karaktären – vi gör något som ingen tidigare har gjort. Möjligheterna till träning, övning och individuell utveckling i en grupp med stor mångfald och bred kompetens. Men även att kunden har en stark drivkraft att utveckla i takt med omvärldens behov, för dem är vi inte ett statiskt uppdrag utan en spjutspets i det faktiska säkerhetsarbetet.

 Ni finns på plats 24/7, hur håller ni er alerta och stimulerade?
Tiden mellan arbetspass blir givande eftersom vi har så mixade team där vi kan byta erfarenheter, ägna oss åt teknisk utveckling, träning och övning tillsammans. Den faktiska uppgiften ger oss mycket stimulans, eftersom vi tillåts vara proaktiva i säkerhetsarbetet och aktivt söker nya lösningar där behoven finns.

Hur får man ihop livet när arbetet är som på en oljeplattform, med schemaläggning om en veckas arbete följt av två veckors ledighet?
Det fanns nog en viss oro inledningsvis, men nu när vi landat in i uppdraget ser de flesta bara möjligheter med schemaläggningen. Några studerar på heltid, många menar att de fått tid med familjen på ett sätt som de aldrig haft förut och andra ägnar sig åt godkända sidouppdrag. Det har blivit mer positivt än jag trodde, för det är mycket jobb på plats men det finns också god tid för återhämtning.

Ni skyddar en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet – har omvärldsläget och kriget i Ukraina påverkat motivationen?
Redan i uppstarten, innan kriget brutit ut, diskuterade vi att behovet av den här verksamheten egentligen funnits tidigare. Nu när projektet rullat igång ger omvärldsläget oss ett kvitto på hur otroligt viktigt det är. Jag tror att många som arbetar med säkerhet i Sverige håller med om det i denna föränderliga tid.


Delar av den taktiska responsenheten. Foto: Vesper Group

Läs mer om att arbeta på Vesper.

Läs mer om våra tjänster.