2022-04-04

Vårt arbetsgivarsamarbete med Försvarsmakten har pågått i snart fem år. Genom ett avtal, en avsiktsförklaring, får Försvarsmaktens personal möjlighet att tidvis tjänstgöra på Vesper Group, förutsatt att det passar verksamheten och att individen kompetensutvecklas.

Tidigt i samarbetet uttrycker en specialistofficer i en intervju att arbetet som operatör på Vesper medför en mer dynamisk syn på uppgiftslösandet:

”Det är som att arbeta inom en liten jägargrupp i kostym, där samtliga i teamet måste vara beredda på att lösa alla problem och utmaningar.”


Rekognoscering inför ett uppdrag med Vesper

I samma intervju beskriver Vespers Richard Möller samarbetet som att:

”Försvarsmakten får tillbaka en individ som fått ta ett stort personligt ansvar, med unika erfarenheter från miljöer och kontexter som få personer fått uppleva.”

Han ser det som att Vesper är med och säkerställer både den egna och samtidigt Försvarsmaktens personalförsörjning av kompetent, stabil och testad personal.

Fem år in i detta arbetsgivarsamarbete är vi på Vesper mycket tacksamma och ser en vinn-vinn-vinn-situation, där både Vesper, Försvarsmakten och den enskilda medarbetaren får ut något av det och lämnar ett meriterande värde.

Läs hela intervjun (från Försvarsmaktens arbetsgivarrelationers nyhetsbrev 2018).

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten som arbetsgivare.

Läs mer om att jobba på Vesper.