Det här gör vi.

Alla kan drabbas av bedrägerier eller oegentligheter, utsättas för externa hot, brottslig verksamhet eller angrepp. Ofta är våra kunder villrådiga i sådana osäkra lägen, mycket är oklart och tveksamhet råder kring hur man ska gå vidare. Då bringar vi klarhet och ger goda råd eller reder ut vad som faktiskt pågår. Vi kan även bistå med vassa cyberverktyg och göra IT-forensiska undersökningar i datorer och mobiltelefoner, liksom rådgivning och understöd vid misstänkta brott.

Förmåga till krisledning kommer inte med självklarhet, utan är något man behöver bygga upp och ständigt öva för att stå stark när krisen kommer. Vi har lång erfarenhet och kan både skapa stabila strukturer och öva krisledningsgrupper. Vespers incidentberedskap står också redo 24/7 om något inträffar.Hur går det till?

Vare sig det handlar om en misstänkt insider, svinn, hot mot personal, en annalkande kris eller storskalig brottslighet så kan vi sätta in vår erfarna expertis med omedelbar verkan. Vi reder ut vad som pågår och ser till att rätt skyddsåtgärder kommer på plats.

Vi kan också stödja med kriskommunikation som skyddar och stärker verksamhet, personal och varumärke i en pågående svår situation men också för att bygga upp förmågan eller öva.

Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid så förklarar vi, självklart kostnadsfritt.

BOKA