2021-11-10

ASIS förening för säkerhet anordnade i veckan ett föredrag på temat mänskliga rättigheter och säkerhet och inbjudna talare var Jonas Westerlund från UD och Richard Möller, vd Vesper Group. Företagsuniversitetet stod värd för eventet i sina nya, funktionella lokaler på Vasagatan i Stockholm.

MR-deklarationen, Montreux-dokumentet och ICoCA
Jonas Westerlund, med lång erfarenhet från multinationellt arbete inom Nato, EU och FN i länder som Afghanistan och Irak, inledde med att lägga en historisk grund. Han beskrev bland annat 1948 års MR-deklaration som användes för att gripa in och skydda civilbefolkningen i Kosovo 1999. Likaså Montreux-dokumentet från 2008; avtalet som mellan undertecknande länder anger skyldigheter för privata militära och säkerhetsföretag i krigszoner. Han berättade också om utgångspunkten för International Code of Conduct Association, ICoCA, ett initiativ som Schweiz tog efter de övergrepp som det privata militära säkerhetsföretaget Blackwater begick i Irak 2007, då 17 människor sköts ihjäl i Bagdad.


Jonas Westerlund, Utrikesdepartementet

ICoCA informerar och vägleder för etiskt arbetssätt
Under 2010-2013 utarbetades uppförandekoden för privata säkerhetsföretag, International Code of Conduct och därpå följde två års arbete för att fastställa processen för att ett företag ska bli certifierat. Jonas Westerlund beskrev att arbetet stundtals var svårt och att det fördes mycket tuffa diskussioner mellan stater, företag och MR-organisationer, men att det var bra att de fördes. Han poängterade att ICoCA är ett organ som är till för att informera om hur man arbetar på ett etiskt och korrekt sätt, även om det finns whistleblow-funktion och att företag som missköter sig kan anmälas och uteslutas.

Mångårig process för att certifieras
Richard Möller tog vid för att berätta om många års hårt arbete som låg bakom att Vesper Group 2017 blev det andra bolaget i världen att uppnå kraven för att bli certifierade av ICoCA. Vesper har alltid definierats av att bedriva verksamheten på ett etiskt och moraliskt sätt men vid starten 2004 fanns inga ramverk. Han beskrev utvecklingen i fyra steg:
1. Det sagda ordet, löftet – beviset på utlovad leverans gjorde att Vesper fick återkommande kunder.
2. Att bli dokumenterad – att skapa ett sammanhållande ramverk.
3. Att bli standardiserad och dokumenterad – arbete enligt viss standard (ICoCA:s) i alla Vespers processer.
4. Certifiering – att återkommande bli granskad och reviderad av tredje part, såsom MSS Global.


Fullsatt ASIS-event med många digitala deltagare

Ger stöd och effekt på många plan
Möller berättade om att certifieringarna och tillhörande policys är Vespers rättesnören som ger stadigt stöd i det dagliga arbetet. Han menades att Vesper nu kan skörda frukten av arbetet när gränssättningar, ramverk, uppförandekod, värdegrund, rekryteringar ska genomföras. Men det ger också effekt lokalt ute i världen där Vesper har kontrakt som genomsyras av den nedärvda kulturen. De som anställs lokalt blir del av en insats i länder där det ibland inte finns samma medvetenhet och syn på uppförandekoder och regler.

Certifieringarna innebär förstås stöd för nya affärsmöjligheter och Möller välkomnade kunder som ställer sådana höga krav, men pekade på att det också blir enkelt att tacka nej till kunder vars verksamhet och moraliska kompass innebär etiska risker.

                                             
André Ahlin, ASIS & Richard Möller, Vesper Group     Thomas Sjöström, Vesper Group

Kort om evakueringen från Kabul
Föredraget avslutades med att Jonas Westerlund och Richard Möller samt Thomas Sjöström, affärsområdeschef för Vespers personsäkerhet utomlands, kort återgav sina perspektiv på evakueringen från Kabul efter talibanernas intåg i augusti i år.

Läs mer om Vespers arbete med personsäkerhet utomlands.

Läs mer om ICoCA.

Läs mer om MSS Global.