2020-10-12

Många företag investerar enorma summor i att bygga upp fysisk säkerhet och cybersäkerhet för att skydda sin verksamhet. Men det går inte att alltför ensidigt lita på att murar, grindar och IT-säkerhetsprogram ska lösa problemen – människan med sin natur kommer att kringgå systemen om det inte finns en god säkerhetskultur i företaget.

Därför investerar allt fler kloka företagsledningar i att prioritera, systematisera och hantera säkerhets­frågor på alla nivåer. De ser till att ledarskap och säkerhetsarbete går hand i hand och visar vägen i stort och smått, strategi och praktik. De har förstått att för att bygga en god säkerhetskultur måste man också utbilda, förankra och ta hänsyn till det mänskliga beteendet.

Vill du veta mer? Boka tid med Mattias Lundkvist så berättar vi mer om hur det går till och vad vi kan bistå med.

 


Viljan att manifestera sin kärlek ligger djupt i människans natur. Tyngden av väldigt många ”kärlekshänglås” har faktiskt ibland blivit ett säkerhetsproblem på kända broar i världen.