2020-09-23

Ingen har väl undgått situationen: att sitta hemma och prata om jobb eller andra viktiga och ibland känsliga ämnen genom digitala kanaler. De flesta har nog reflekterat över hur man ska tänka kring säkerheten och det finns goda skäl att tänka till kring vad vi avslöjar, var och när i de nya digitala sammanhangen som plötsligt blivit så självklara och hemtama.

Vi rekommenderar detta webbinarium från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI med tidigare MUST-chefen och numera Vesper-knutne Gunnar Karlson samt andra kunniga experter som David Lindahl, forskningsingenjör från FOI och Robert Malmgren, IT-säkerhetsexpert.

Några exempel från verkligheten som avhandlas under deras samtal är hur ett företag, en skola, en bostadsrättförening eller arrangörer av ett webbinarium ska tänka och agera kring säkerhet? Dessutom ges en intressant och underhållande genomgång av historien som lett till dagens videokonferenser.


David Lindgren, FOI och Vesper-knutne Gunnar Karlson