2020-12-08

Alla företag och myndigheter har prövat skarpt krisläge de senaste nio månaderna när pandemin har tvingat oss till extraordinära åtgärder, snabbt beslutsfattande och särskild organisering. Vi är inte igenom krisen ännu, men det finns all anledning att fråga sig hur det egentligen gick?

Bästa tiden att utvärdera är nu
Ta tillfället i akt, för det finns ingen bättre tid att utvärdera och revidera sin krishanteringsplan och krisorganisation än direkt efter en incident. Denna kris är långvarig och ger många goda tillfällen till utvärdering. Några av de frågor ni bör ställa er är:

  • Kunde krisarbetet skydda er produktion, affärsverksamhet och personal?
  • Fungerade ansvars- och arbetsfördelning såsom det var tänkt i krisplanen?
  • Vilka skador och sårbarheter har uppstått?
  • Uppstod nya möjligheter (internt och externt), är de tillvaratagna?

Fortsätt att öva, strukturera och utvärdera
Vi hjälper våra kunder att förbereda sig genom krisövningar och att stärka dem inför ”det värsta”. Det kan vara insiders, bad leavers, falska nyheter, pågående brottslighet, angrepp, avbrott i produktionskedjan och pandemier. Det går att övervinna hinder och minska skadlig påverkan genom att öva och organisera en fungerande krisledningsgrupp. Man kan gå vinnande ur en kaosartad situation där stora osäkerheter ska hanteras. Vi kan skapa strukturer, identifiera risker, öva och hjälpa en krisledningsgrupp att nå resultat men också hjälpa er att utvärdera var ni står idag.

Vill du veta mer? Boka tid med Mattias Lundkvist så berättar vi mer om vad vi kan bistå med.

 


”Krisbunkern” kan se ut på flera sätt, men många känner nog igen sig.