2020-12-21

Den tidigare MUST-chefen Gunnar Karlson gav en mycket intressant föreläsning på Företagsuniversitetets utbildning för säkerhetsskyddschefer. Han bjöd på sin kunskap om dimensionerande hot mot Sverige med utgångspunkt i sin erfarenhet från Försvarsmakten, där han också var säkerhetsskyddschef. Intresset var stort och frågestunden ville aldrig ta slut, men vi har sammanfattat en del av den spännande och initierade föreläsningen. 

Principer för säkerhetsskyddsarbetet 

Karlson inledde med att beskriva två principer för hur man kan genomföra säkerhetsskyddsarbetet:

  1. Att läsa på reglerna, följa dem, bocka av krav och lägga upp arbetet enligt föreskrifterna 

 eller 

2. Atägna tid åt att förstå hur hoten ser ut och vad de faktiskt innebär för verksamheten och att anpassa sitt skydd och åtgärder enligt den analysen 

Återkommande under föreläsningen var Karlsons uppfattning om att ett väl fungerande säkerhetsskydd måste genomsyras av god kunskap om omvärlden och det globala säkerhetsläget. Han menade att det aldrig räcker att följa reglerna” och hans genomgång av aktörer som hotar Sveriges säkerhet inskärpte den slutsatsen med all önskvärd tydlighet. 
 

Statsaktörernas motiv 

Karlson beskrev de statsaktörer som i de allra flesta fall utgör de dimensionerande hoten mot Sverige. De förfogar över enorma resurser, en bredd av verktyg och har mycket stor förståelse för hur man ska använda dem. Han gjorde en djupdykning i motiven för statsaktörer såsom Ryssland och Kina, men berörde även Iran, Nordkorea och Turkiet. Följdverkningarna av deras åtgärder har ibland direkt verkan på Sveriges säkerhet och ibland blir de mer indirekta. Genom att beskriva statsaktörernas motivbilder blev det glasklart att det finns all anledning att blicka horisonten runt för att kunna göra tillräckligt bra bedömningar för Sveriges säkerhet och ett fullgott säkerhetsskydd. 

Terrorism och extremism 

Karlson beskrev även hotet från terrorism. Den våldsbejakande islamismens förmåga har försvagats de senaste åren, men bedöms fortfarande utgöra det största terrorhotet mot Sverige, bland annat då avsikten är oförändrad. I sammanhanget berörde även Karlson samordning, kapacitet och avsikt hos rörelser inom höger- och vänsterextremismen. Tankeväckande var också hans korta genomgång av det gryende hotet från dem som är beredda att ta till våld för sin sak inom klimat-, ekologi-, miljö- och djurrättsrörelser. 

Grov organiserad brottslighet och hybridhot  

Den grova organiserade brottsligheten är skicklig på att anpassa sina åtgärder, bland annat bruket av ransomware ökar och kan drabba svenska nationella intressen, sade Karlson. Även statsaktörer kan ibland använda den grova organiserade brottsligheten för sina syften och exempelvis maskera den som terrorism. Hybridhoten innebär att vi ställs inför oerhört skickliga hotaktörer som använder både cyberattacker, påverkansoperationer och underrättelseinhämtning för att uppnå sina mål. 

Att möta hoten 

Karlson berättade att många som arbetar inom säkerhetsskydd ibland upplever det som hopplöst att kunna skydda sig, men han pekade på att hotaktörerna inte på något sätt är allsmäktiga och att det går att vidta verkansfulla åtgärder för att skydda sig. Alla hotaktörer har sina svagheter och sårbarheter och de har mycket mer än Sverige att ägna sig åt. Karlson betonade att ett brett och väl genomfört säkerhetsskyddsarbete, som också är generellt, alltid möter hoten från flera aktörer. 

Till sist, några av de råd som den förre MUST-chefen lämnade till säkerhetsskyddscheferna: 

  • Skydda det mest skyddsvärda. 
  • Ägna tid åt att hitta era svagheter och sårbarheter.  
  • Investera i skyddet. 
  • Förstå hoten och aktörernas avsikt och förmåga.

Gunnar Karlson är en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kunniga
inom underrättelse- och säkerhetstjänst, säkerhetsskydd samt totalförsvar.
Han arbetar bland annat som konsult och rådgivare i säkerhetsfrågor för Vesper Group.
Intresseförfrågningar kan ställas till info@vespergroup.se