2021-05-24

Ett nytt samarbete mellan säkerhetsföretaget Vesper Group och krishanteringsföretaget Murphy Solution trädde i kraft i maj. Tillsammans utgör de båda företagen en komplett och erfaren samlingspunkt för stöd före, under och efter en kris. Samarbetet erbjuder kombinationen av erfarna människor med djup kunskap och det digitala krishanteringsstöd som de själva alltid längtat efter.

Effektiv krisledning
Terrorattentatet på Drottninggatan och självmordsbombaren på Bryggargatan 2010 är exempel på kriser vi varit med om. Förlust av information, bedrägerier, personalärenden och ryktesspridning är andra. Det är jobbiga men nyttiga erfarenheter som Murphy Solution och Vesper Group nu paketerat och systematiserat, så att de kan få bästa effekt för alla typer av kriser.

Johan Barvaeus på Vesper Group var insatsledare under terrorattentatet i Stockholm 2017:

– God krisledningsförmåga kräver mental förberedelse och övning men för att övervinna kriser är även visualisering, lägesbild och planering viktiga komponenter i ledning och beslutsfattande. Vi använder Murphys digitala stöd inom Vespers krisberedskap och det underlättar arbetet i både större och mindre komplexa krislägen.

Undvik kris proaktivt
Ett företags operativa verksamhet och investeringar kan drabbas av förlust och påverkas negativt om det inte finns en proaktiv hantering utifrån krisperspektivet. Att skydda Almedalsveckan eller ett inkommande presidentbesök kan likställas med ett stort förändringsprojekt med många rörliga delar. Det gäller att ligga steget före för att undvika en kris men också att öva med scenarios som ger en stark proaktiv hantering.

Mats Bohman på Murphy Solution har arbetat som rådgivare under många uppmärksammade kriser och har sin bakgrund som utbildningschef för polisens Nationella Insatsstyrka:

En av de största utmaningarna när det kommer till att hantera kriser är att återfå en känsla av kontroll och överblick. Genom utbildning och träning kan vi underlätta den processen avsevärt, med lite stöd blir det enklare med förberedelserna än vad de flesta trott.


Mats Bohman från Murphy Solution och Johan Barvaeus från Vesper Group.

Intresserad av att veta mer om vårt samlade erbjudande kring krisledningsförmåga, digitalt stöd och krisorganisation? Boka tid med Mattias Lundkvist så berättar vi om de möjligheter vi kan erbjuda.

 

Nyfiken på vårt arbete inom krishantering och utredningar – läs mer om det här.

Vi lär ut det vi kan och kör utbildningar i Sverige – läs mer om det här.