2021-10-07

I år är det tio år sedan FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter antogs. Året före slutfördes den första internationella uppförandekoden för säkerhetsföretag och 2013 skapades säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan, International Code of Conduct Association (ICoCA). 

Vesper världens andra certifierade företag 2017
FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter utgör ramen för hur ICoCA byggdes upp. Kontrollorganet ICoCA säkerställer att säkerhetsföretag som är medlemmar i organisationen respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är aktiva, samtidigt som deras klienters intressen skyddas. Vesper var det andra medlemsföretaget i världen att bli ICoCA-certifierade år 2017.

Alla certifierade företag genomgår granskningar och den förnyade certifiering som Vesper erhöll för ett år sedan visar att våra system och policys uppfyller principer och standarder enligt International Code of Conduct for Private Security Service Providers. Genom att gå med i ICoCA visar privata säkerhetsföretag sitt engagemang att följa de grundläggande principer och standarder för mänskliga rättigheter och humanitära lagar som anges i ICoCAs uppförandekod.

ICoCA gett ut vägledning och genomfört panelsamtal
Med anledning av tioårsdagen för FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter gav ICoCA ut en vägledning för privata säkerhetsföretag och man genomförde också ett digitalt panelsamtal som diskuterade vad som skett på området de senaste tio åren: vi rekommenderar både läsning och lyssning.

Här kan du läsa UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

Läs mer om Sveriges arbete för företagande och mänskliga rättigheter.

 


Vespers förnyade ICoCA-certifikat från 2020.