2021-10-18

Vesper Group genomförde förra veckan en övning i pågående dödligt våld (PDV) för Stockholms stads mobila ordningsvakter från Avarn security. Drygt 100 personer fick del av en utbildning där de upplevde realistiska övningsmoment, ökade sin förmåga att samverka med polismyndigheten och skapade mental förberedelse för att hantera en PDV-situation. 

Först på plats när det värsta händer
Stockholms stads ordningsvakter kan vara först på plats när något allvarligt inträffar och de samarbetar med eller lämnar sedan över till polisen i ett senare skede. Därför var det viktigt att övningen skedde i nära samverkan med Polismyndigheten och omfattade kunskap om polisens termer, beteckningar och deras sätt att hantera en PDV-situation. De mobila ordningsvakterna hade fått förberedande utbildning inför övningsdagen, polismyndigheten fanns på plats och de samverkade även med väktare under hela övningen.

Brand, akutsjukvård och knivattack övades
Under förmiddagen fick ordningsvakterna teoretiska utbildningspass och praktiska övningar i olika moment som förberedde dem på de tillämpade slutövningar de fick uppleva under eftermiddagen. De förberedande momenten bestod av:

  • Överleva brand, brandsläckning, mental förberedelse
  • Gruppens och individens kommunikation vid förflyttning
  • Att göra medvetna val och bedöma sin omgivning när det finns risk för egen och andras säkerhet
  • Akutsjukvård vid masskadeutfall

Under eftermiddagen fick de genomgå mycket realistiska övningar som involverade scenarier med knivattack och skjutvapenattack, för att kunna skade- och riskminimera vid sådana komplexa situationer.


Det blev många par kängor på marken under de fem dagar då övningen ägde rum.

Ett koncept som skapar mental förberedelse
Johan Barvaeus är affärsområdeschef på Vesper Group och ansvarade för övningen:

– Syftet var att skapa mental förberedelse hos Avarns mobila ordningsvakter att hantera en PDV-situation i samverkan med andra blåljusorganisationer, främst polisen. Ordningsvakterna ska självklart inte medvetet befinna sig på angreppsplatser, men eftersom det inte alltid kan undvikas skapade vi bättre förutsättningar för dem att faktiskt genomföra åtgärder som kan bidra till att vare sig allmänheten eller den egna personalen skadas.

Vespers erfarenhet både nationell och internationell
Vesper Group har genom internationella uppdrag i högriskländer erfarenhet av säkerhetsarbete i riskfyllda miljöer, men även lång vana vid att delta i insatser och att utbilda på ett nationellt plan. Många av figuranterna under övningarna bestod av Vesper-medarbetare med operativ erfarenhet från både Afghanistan och Irak, vilket bidrog både till kunskap och förmåga att leva sig in.

Läs mer om Vespers utbildningar.


De mobila ordningsvakterna fick bland annat lära sig tekniker för att ta sig genom eld.