Vespers ständiga närvaro i regionen möjliggör snabb projektstart, även i en komplex riskmiljö som Bangladesh.

2018-03-14

Vesper Group fortsätter sin närvaro i Bangladesh genom att tillhandahålla säkerhetstjänster till en av Europas ledande tillverkare av kommersiella fordon och maskinteknik. Uppdraget börjar i mitten av mars.

– Ett fullgott personsäkerhetsarbete i en komplex riskmiljö likt den i Bangladesh tar många år att bygga upp, säger Erik Lewin, vd för Vesper Group. Men vår ständiga närvaro i regionen möjliggör för oss att med kort varsel kunna ta fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa, projekt och evenemang. Inför uppdragets start har vi analyserat säkerhetsläget i regionen och på orten.

Nyligen blev Vesper det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i den brittiska intresseorganisationen Security in Complex Environments Group, SCEG. SCEG samlar välskötta och kompatibla bolag med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell. Vesper var också ett av de första  företagen i världen att bli certifierade av säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan International Code of Conduct Association, ICoCA, som säkerställer att medlemsföretagen respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är aktiva.