2019-10-23

Vesper Groups höstmingel handlade om finansiella bedrägerier och penningtvätt. Föredragshållaren Jeremy Mears, med 15 års erfarenhet från anti-penningtvättsarbete inom CIA, gav en lägesbild av de enorma globala problem som drabbar både banker och företag.

Mears berättade om sitt arbete med den så kallade ”follow the money”-metoden, som inneburit allt från att spåra upp krigsförbrytare till underrättelseinhämtning och analys inför införande av sanktioner.

Runtom världen pågår det arbete med att motverka brottsligheten, men kryphålen är fortfarande många och uppfinningsrikedom, incitament och förmåga hos brottslingarna är stor. Tyvärr är förmågan att slå tillbaka eller hindra förekomsten ännu inte tillräckligt stark hos vare sig rättsväsende eller lagstiftare, menade Mears.

I sitt föredrag pratade också Mears, som idag är vice president på företaget Sovereign, om nya metoder för att bekämpa penningtvätt. Han belyste problemet med ökande compliance-kostnader för banker och finansiella institut – allt eftersom regelverk och lagstiftning ställer högre krav för att förhindra penningtvätt kopplat till internationell brottslighet, terrorism och ”skurkstater”.

Mears trodde att en av framtidens lösningar är artificial intelligence, AI, där det finns möjlighet att processa stora mängder data och upptäcka mönster som kan leda till upptäckt av brottsliga transaktioner, samtidigt som det kan minska bankernas kostnader. Han pekade på att man kan lära känna kunden med hjälp av AI, exempelvis genom att kombinera grundliga bakgrundskontroller med AI-tolkning av allt från emojis, syntax, dialogstil, slang och sarkasmer. Allt för att förhindra att fel kund kommer in i systemet.

Enligt Mears har tillsynsmyndigheter sedan 2008 delat ut böter om mer än 28 miljarder dollar, kopplat till finansiella företags penningtvätt och sanktionsöverträdelser.


Jeremy Mears, vice president på Sovereign Intelligence